Актуални заповеди, графици

28 май

Заповед на Директора на ОУ “ Добри Чинтулов“ – гр. Варна

във връзка с чл.184, ал. 1 и ал. 4 от  ЗПУО и раздел Х, ал. 1, т. 5 от Правилника за дейността на училището и решение на Педагогическия съвет

———————————————————————————————

27 май

График на дейностите в ОУ „Добри Чинтулов“ за компенсиране пропуските в усвояването на учебното съдържание и за превенция на обучителните затруднения, както и компенсиране на дефицитите от социалната дистанция по време на обучението

през месец юни 2021 г.

———————————————————————————————

14 май

График за провеждане на часовете в електронна среда от разстояние за учениците

от V клас за периода 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.

———————————————————————————————

12 май

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“ – гр. Варна

на основание на заповед на Министъра на образованието и науката и чл.154, ал. 1 от КТ

———————————————————————————————

5 май

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“ – гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО

———————————————————————————————

12 април

График за провеждане на часовете в електронна среда от разстояние за учениците

от V и VІ клас за периода 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.

———————————————————————————————

9 април

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“ гр. Варна 

във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването, на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО

———————————————————————————————

31 март

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“- гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката, на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО

———————————————————————————————

19 март

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“ гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването, на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО

———————————————————————————————

График за обучението от разстояние в електронна среда

за учениците от начален етап

за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г

———————————————————————————————

График за провеждане на часовете в електронна среда от разстояние

за учениците от VІ и VІІ клас за периода 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

———————————————————————————————

11 март

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“– гр. Варна

във връзка с решение на областния щаб за борба с коронавируса, на основание чл.259, ал.1, от ЗПУО 

———————————————————————————————

2 март

График за обучение от разстояние в електронна среда за учениците

от прогимназиален етап за периода 04.03. 2021 г. – 17.03.2021 г.

———————————————————————————————

18 февруари

График за обучение от разстояние в електронна среда за учениците

от прогимназиален етап за периода 18.02. – 02.03. 2021 г.

———————————————————————————————

29 януари

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“ – гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката, относно опроделяне на графика на учебния процес за учебна 2020/2021 г.

———————————————————————————————

График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение

за ученик – трети клас за учебната 2020/2021 година

Резултатите от всеки изпит за определяне на годишна оценка на ученика от трети клас в самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г. ще се обявяват до три работни дни след приключване на съответния изпит.

Място за запознаване с резултатите – кабинет на заместник-директор УД Женя Димитрова.

———————————————————————————————

4 януари

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“  – гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката  и на основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

———————————————————————————————

23 декември

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“  – гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката  и на основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

———————————————————————————————

21 декември

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“  – гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката  и на основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

———————————————————————————————

27  ноември

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“

във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката, относно преустановяване на присъствените  учебните занятия в дневна форма и преминаване към обучение от разстояние в електронна среда от 27.11.2020 г.

———————————————————————————————

График за обучение от разстояние  в електронна среда за учениците от начален етап за периода 30.11.- 21.12. 2020 г.

График за обучение от разстояние в електронна среда  за учениците от прогимназиален етап за периода 30.11.- 21.12. 2020 г.

График за провеждане на час за спортни дейности за учениците от начален и прогимназиален етап за първи срок на учебната 2020/2021 г.

———————————————————————————————

20 ноември

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“ 

във връзка с протокол на областния кризисен щаб за мерки за ограничаване на разпространението на Ковид-19 на територията на област Варна от 20.11.2020 г.


Правила за работа и обучение от разстояние в електронна среда

в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2020-2021 г.

———————————————————————————————

11 ноември

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“ 

във връзка с протокол на областния кризисен щаб за мерки за ограничаване на разпространението на Ковид-19 на територията на област Варна от 11.11.2020 г.

 

Comments are closed.