БДП

Безопасност на движението по пътищата


Състав на УКБД за учебната 2023/2024 г.

Председател: Филип Александров-учител по английски език

Членове: Росица Русева-старши учител прогимназиален етап

               Даниела Пигова-старши учител начален етап

               Светлана Караджова-старши учител ЦОУД

               Йонко Пенев- учител ФВС 

План за организиране и провеждане на дейностите по БДП за учебната 2023/2024 година

Анализ пътнотранспортната обстановка в района на ОУ „Добри Чинтулов“

Практически препоръки за безопасност на пътя – учебна 2023/2024 година

Полезна информация за безопасност на пътя

Материали за БДП


Състав на УКБД за учебната 2022/2023 г.

Председател:  Татяна Димова- старши учител начален етап

Членове:         Александра Константинова- старши учител ЦОУД

                       Мария Иванова –  старши учител прогимназиален етап

                       Даниела Пигова- старши учител начален етап

                       Симеон Момчилов- учител ФВС

План за организиране и провеждане на дейностите по БДП за учебната 2022/2023 година


29 юни

ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

За четвърта поредна година по инициатива на

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

отбелязваме  Деня посветен на пътната безопасност.

 Идеята е да се насочи вниманието на всички към по-безопасното и толерантно движение.

Приоритет  e подобряване на обучението по безопасност на движението –

като то  започва от най-ранна възраст и  продължава през годините. 

Видео урок: Как да се движим безопасно?

Видео урок: Как да намалим риска от пътнотранспортни произшествия?

Видео урок: Колко опасни могат да са няколко секунди с поглед в телефона?

Видео урок: Коланът спасява животи

 


План за действие 2021- 2023 г. към Национална стратегия за Безопастност на движението по пътищата в ОУ „Добри Чинтулов“

Състав на УКБД за учебната 2021/2022 г.

Председател:  Самуил Борисов- старши учител прогимназиален етап

Членове:          Нели Пъндъклийска – старши учител начален етап

                           Даниела Пармаксъзова- старши учител начален етап

                           Александра Константинова- старши учител ЦОУД

                           Айкут  Мустафов – учител ФВС

План за организиране и провеждане на дейностите по БДП за учебната 2021/2022 година


Състав на УКБД за учебната 2020/2021 г.

Председател : Владимир Кандев – старши учител прогимназиален етап

Членове:         Нели Пъндъклийска – старши учител начален етап

                         Александра Константинова- старши учител ЦОУД

                         Даниела Пармаксъзова- старши учител начален етап

                         Самуил Борисов- старши учител прогимназиален етап

План за организиране и провеждане на дейностите по БДП за учебната 2020/2021 година

Седмично разписание на начален етап и прогимназиален етап – втори срок 2020/2021 година

Седмично разписание на начален етап  и прогимназиален етап – първи срок  2020/2021 година

 


Състав на УКБД за учебната 2019/2020 г.

Председател : Мария Иванова – старши учител прогимназиален етап

Членове:         Нели Пъндъклийска – старши учител начален етап

                        Димитрина Латева- старши учител ЦОУД

                        Даниела Пармаксъзова- старши учител начален етап

                        Наталия Борисова- старши учител прогимназиален етап

 

План за организиране и провеждане на дейностите по БДП за учебната 2019/2020 г. 

Седмично разписание на начален етап и прогимназиален етап – втори срок 2019/2020

В ОУ“Д.Чинтулов“ се използва маршрутна карта за най-безопасно придвижване на учениците „До училище пеша и обратно“. Тя се изработва съвместно с родителите и е гаранция за определяне на най-безопасния път на децата.

  

Материали за часовете по БДП


 

Comments are closed.