„Българският език лесен и интересен“

Учениците от група за занимания по интереси – „Българският език лесен и интересен“ с ръководител старши учител по български език Галина Орманова организираха

Великденско състезание „Игра на думи“.

Целта на играта – да измислят думи с буквите, които са изтеглили, да спазват правописните правила,

да обяснят лексикалното значение на думата.

Comments are closed.