Графици

УЧЕБНА  2017/2018 г.


График на смените в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2017/2018 г.

График на ваканциите за учебната 2017/2018 г.

График за провеждане на НВО – IV и VII клас за учебната 2017/2018 г.

Седмично разписание на учебните часове за I-II клас и III – VII клас за учебната 2017/2018 г.

График за провеждане на консултации с ученици в начален етап за уч. 2017/2018 г.

График за провеждане на консултации с ученици в прогимназиален етап за уч. 2017/2018 г.

График за водене на консултации с ученици от учители в ПИГ /ЦОУД/ в I клас за уч. 2017/2018 г.

График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. документация – начален етап

График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. документация – прогимназиален етап

График за консултиране на родители и водене на уч. документация от некласни ръководители

График за провеждане на час за спортни дейности и модулно обучение по ФВС в начален етап

График за провеждане на час за спортни дейности и модулно обучение  по ФВС в прогимназиален етап

УЧЕБНА  2016/2017 г.


 


Comments are closed.