Графици

УЧЕБНА  2018/2019 г.


График на смените в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2018/2019 г.

Седмично разписание на учебните часове за I-VII клас за учебната 2018/2019 г.

График на учебното време и ваканциите за учебната 2018/2019 г.

График за провеждане на НВО – IV и VII клас за учебната 2018/2019 г

График за провеждане на консултации с ученици в начален етап за уч. 2018/2019 г.

График за провеждане на консултации с ученици в прогимназиален етап за уч. 2018/2019 г.

График за водене на консултации с ученици от учители в ЦОУД в I клас за уч. 2018/2019 г.

График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. документация – начален етап

График за консултиране на родители и ученици и водене на уч. документация – прогимназиален етап

График за консултиране на родители и водене на уч. документация от некласни ръководители

График за провеждане на час за спортни дейности в прогимназиален етап


 


 


Comments are closed.