ЕПЛР

Състав на ЕПЛР /Екип за подкрепа на личностното развитие/

за учебната 2019/2020 г.

   Координатор на ЕПЛР:   Николай Петков -  училищен психолог

   Членове:                           Женя Димитрова- зам.директор УД

                                              Иванка Николова- зам.директор УД

                                              Мариян Славов- зам.директор УД

                                                    Юлия Христова – училищен психолог

                                              Грациела Йорданова- ресурсен учител

                                              Елизабет Влаева-главен учител начален етап

                                              Росица Станева– старши учител начален етап

                                              Самуил Борисов- старши учител прогимназиален етап

                                              Стоянка Михова- старши учител начален етап

                                              Стоян Стоянов- педагогически съветник

                                               Председател на УН

                                               д-р Агапова

                                               Изабела Колева-предс. на ученически съвет


АКТУАЛНО

План за управление на взаимодействието между училищната и семейната среда в ОУ“Добри Чинтулов“ за учебната 2019/2020 г.

Взаимодействие между училищната общност и родителите- РУО гр. Варна


Анкета в училище

На вниманието на учениците от IV до VII клас,

С цел проучване на тормоза и насилието в ОУ „Добри Чинтулов”, Ви молим да попълните онлайн анкетата до 27.11.2019г.

Проучването е напълно анонимно!

Благодарим Ви за съдействието!

https://bit.ly/358uaa9


Училище за родители

На 20. 11. 2019 г. се проведе работна среща с Екипа за подкрепа на личностното развитие и родители на ученици от ОУ „Добри Чинтулов” по проект „Училище за родители”.

„Стиловете на възпитание на децата в семейството и последици за тяхното психическо развитие” беше темата, която презентираха училищните психолози Николай Петков и Юлия Христова. Идеята за този проект беше приета позитивно от родителите. Те с въодушевление, развълнувани споделиха своите виждания по темата, без притеснение дискутираха лични преживявания и притеснения при възпитанието на децата.

Участниците стигнаха до извода, че такъв вид дейности с родители подобряват и заздравяват отношенията училище-родител, увеличават чувство за единност в постигане на целите – да се създаде възможност за дискусии и срещи с родителите, за да се повиши тяхната мотивация за участие в училищния живот и подкрепа за образованието на децата; родителите да участват активно в училищния живот; посредничество при взаимоотношенията между училищната общност и родителските активи.

Срещата завърши с желание от страна на участниците, работата по проекта да продължи активно, за да се обсъждат актуални теми, да се търсят решения на проблеми, което ще позволи да се постигне по-голяма ефективност и резултатност по посока подкрепа на личностното развитие на учениците и постигане целите на обучение и възпитание в училище.

                          

             


Comments are closed.