Занимания по интереси

                                                                

                   Групи за занимания по интереси в ОУ“Добри Чинтулов“

                                          за учебната 2019/2020 година

 


1.Творим в дигиталния свят.

Тематична област: Дигитална креативност

Тематична подобласт: Дигиталните умения

Ръководител:  главен учител начален етап Елизабет Влаева

 

2. Вълшебните приключения на Моливко.

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

 Ръководител: старши учител начален етап Теменужка Михалева

Занимания в група по интереси „Вълшебните приключения на Моливко“ -1 В клас

 

3. Здраве и екология.

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот

Тематична подобласт: Знания за здравето

Ръководител: старши учител начален етап Дияна Иванова

Занимания в група по интереси „Здраве и екология“- 1 Г клас

 Представителна изява

 

4. Малки мажоретки.

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: старши учител ФВС Мая Костадинова

 

5. Мажоретки.

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: старши учител ФВС Мая Костадинова

 

6. Сръчни ръчички.

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт: Приложни изкуства

Ръководител: старши учител начален етап  ЦОУД  Димитрина Латева

 

7. Знам и мога.

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: старши учител начален етап Лидия Чонова 

 Занимания в група по интереси „Знам и мога“ -1 А клас

 Представителна изява 

 

8. Математическо приключение.

Тематична област: Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: старши учител начален етап Радка Кирова

Занимания в група по интереси „Математическо приключение“ – 1 Б клас

 

9. Малък природолюбител.

Тематична област: Природни науки

Тематична подобласт: Околна среда

Ръководител: старши учител начален етап Стоянка Михова

Занимания в група по интереси „Млад природолюбител“-1 Д клас

 

10. Футбол.

Тематична област: Спорт

Тематична подобласт: Колективни спортове

Ръководител:  учител ФВС Айкут Мустафов

 

11. Занимателна граматика и литература.

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Езиков свят

Ръководител: старши учител БЕЛ  Галина Орманова

 

12. Английска лаборатория.

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Езиков свят

Ръководител: старши учител начален етап АЕ Дияна Панова

 

13. Забавен английски език – учим и играем.

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Езиков свят

Ръководител: старши учител начален етап АЕ Галина Тинчева

Занимания в група по интереси „Забавен английски език – учим и играем“- 2 А клас

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

 

14. Млад еколог.

Тематична област: Природни науки

Тематична подобласт: Околна среда

Ръководител: главен учител БЗО и ЧП Виолетка Проданова

 

15. Природата – наш дом.

Тематична област: Природни науки

Тематична подобласт: Околна среда

Ръководител: старши учител начален етап Нели Пъндъклийска

Занимания в група по интереси „Природата – моят дом“ – 1 Е клас

 

16. Знания за здравето.

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот

Тематична подобласт: Знания за здравето

Ръководител: старши учител ЧП и ХООС  Владимир Кандев

 

17. Изящни изкуства.

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт: Изящни изкуства

Ръководител: старши учител изобразително изкуство Кремена Иванова

 

18. Приключения с английски език.

Тематична област: Гражданско образование

Тематична подобласт: Интеркултурна комуникация

Ръководител: старши учител начален етап Татяна Димова

Занимания в група по интереси „Приключения с английски език“

Занимания в група по интереси „Приключения с английски език“-2

Занимания в група по интереси „Приключения с английски език“-3

 

 

19. Занимателна математика.

Тематична област: Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: старши учител математика Павлина Петранова

Comments are closed.