Клуб „Любознайко“

Мотивирано и активно учениците от 4. Б клас участваха в първите занятия на клуб „Любознайко“ с ръководител Незабравка Събева.

Comments are closed.