Конкурси, състезания и НВО

Учебна 2016/2017 г.

НВО

Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 год.

НВО – IV клас

  • Провеждане на писмени изпитвания за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с държавните образователни изисквания за учебното съдържание по български език и литература, по математика, по човекът и природата и по човекът и обществото за началния етап на основното образование, както следва:

                 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

10 май 2017 г.
                              МАТЕМАТИКА 12 май 2017 г.
                              ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 15 май 2017 г.
                              ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 16 май 2017 г.
  • Изпитването за всеки от учебните предмети се провежда едновременно за учениците от всички паралелки от IV клас в училището и започва в 10.00 ч. на определения ден.
  • Изпитването по всеки от определените учебни предмети е писмено и се провежда чрез решаване на тест за един учебен час – 40 мин.
  • Тестовете по МАТЕМАТИКА, по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА и ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които един е верен, и 3 задачи от отворен тип. По БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него.

Comments are closed.