Национално външно оценяване – НВО

Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас:

  • Изобразително изкуство-24.06.2024 г.

  • Музика-25.06.2024 г.

  • Музика и физическо възпитание и спорт-26-27.06.2024 г.

  • Физическо възпитание и спорт-26-27.06.2024 г.


Заповед на Министъра на образованието относно дати и график на дейности за организация на НВО 

Наредба № 10 – Организация на дейностите в училищното образование – Раздел III – Държавен прием на ученици в VIII клас

Наредба № 11 – Глава трета – Външно оценяване в края на клас или на етап от степента

Comments are closed.