Новини 2018/2019


ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК НА УЧИЛИЩЕТО


12 октомври 2018 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

От 15 октомври 2018 г. /понеделник/- промяна на учебните смени за паралелките от II до VII клас вкл., по утвърден график.


5 октомври 2018 г.

Честит празник, УЧИТЕЛИ!

Бъдете здрави, спокойни и усмихнати! Посрещайте с търпение и доброта предизвикателствата на живота и професията! С все същата любов и отдаденост раздавайте познание и мъдрост на децата!

Стихотворение за учителя

Навън е нощ, звезди потрепват в мрака,
а купчина тетрадки още чака.
В очите от умора зачервени,
надвесени над букви разкривени,
оглеждат се душите детски, чисти,
излети върху снежнобели листи.
И пак с любов разгръщат две ръце,
тетрадка не – разтворено сърце
и сякаш между белите листа
е сбрано всичко ценно на света.
Душата преизпълнена следи,
кое дете как думите реди,
и грешките внимателно поправя,
но винаги на всеки подарява,
в оценката по мъничко отгоре,
с едно сърце за всекиго отворено.
А щом те срещне утре изгрев нов,
ще даваш пак от своята любов
на палавници с рошави главици
и на девици – стройни хубавици.
И ще ги учиш с дух и светлина
на разум, мъдрост и човещина.
И нека път поели към света,
успеят да запазят любовта!
Където и да идат след това,
докрай да пазят твоите слова,
що с обич вложи в техните сърца!
Защото те са твоите деца!
Цветан Диковски


22 септември 2018 г.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, БЪЛГАРИЯ!

110 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМОСТ!

НЕКА ДА СМЕ ГОРДИ С ИСТОРИЯТА И НАРОДА СИ!

ДА СМЕ ЕДИННИ  В МИСЛИТЕ И ДЕЛАТА СИ ЗА ЕДНА ПО-ДОБРА БЪЛГАРИЯ И ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА НИ!


20 септември 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

II, III, IV, V, VI,VII клас /без I клас/

В ОУ „Добри Чинтулов“  в класните стаи ще се проведат родителски срещи по следния график:

На 25 септември 2018 г. /вторник/ –  за учениците от I смяна в час, определен от класния ръководител на съответната паралелка.

На 28 септември 2018 г. /петък/ –  за учениците от II смяна в час, определен от класния ръководител на съответната паралелка.


17 септември 2018 г.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

                      

Първият учебен ден

Отново за учебната година

разкри училището днес врати.

Звъни звънец из цялата родина —

в села и градове, навред кънти.

А класните ни стаи приветливи

отново срещат ни с „добре дошли“

и забръмчават в утрото щастливи

като роени кошери с пчели.

Изпълнен с този екот многогласен,

от септемврийско слънце озарен,

начало на живота ни прекрасен —

как радостен си, пръв учебен ден!

Елисавета Багряна

                            

Днес, 17 септември 2018 г., ОУ „Добри Чинтулов“ отново отвори врати за 984 ученици от първи до седми клас за учебната 2018/2019 г. 160 първокласници прекрачиха за първи път прага на родното училище. В красиво подредените класни стаи ги очакваха първите им учители, първите учебници и нови приятели.

                            

                            

                            

Тържественото откриване на учебната година по традиция се проведе в двора на училището, където се събраха ученици, родители и учители. В празничната програма, подготвена от учителите: Лидия Чонова, Радка Кирова, Теменужка Михалева, Десислава Пончева, Мая Костадинова и Бойка Крумова, взеха участие талантливите ученици от мажоретен състав, танцов състав за народни танци с ръководител Станислав Атанасов, певчески групи от начален и прогимназиален етап. Стихове от родни поети рецитираха ученици от първи и четвърти клас, а поздрав поднесоха и малките приятели от ДГ „Изворче“. Гости на празника бяха Ваня Желева – заместник-кмет на район „Младост“, Явор Якимов – председател на Обществения съвет в ОУ „Добри Чинтулов“, Бехнур Гошкелов – председател на УН „Възраждане“ и Анелия Бодичева -директор на ДГ „Изворче“.

                          

                          

                          

В празничното слово, директорът на ОУ „Добри Чинтулов“ – дпн Веселин Михалев, поздрави всички ученици, техните семейства и учителите, пожела им една ползотворна и спокойна учебна година, изпълнена с положителни емоции, радостни мигове и успехи в образователно-възпитателния процес. Директорът представи и новите педагогически специалисти в училището и им пожела лек път на професионалното поприще.

                      

Със звъна на училищния звънец и традиционно със здравец и вода г-н Михалев откри учебната 2018/2019 г. и поведе нетърпеливите първокласници към празнично украсените класни стаи.

                       


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

На 17 септември 2018 г. /понеделник/ от 9.00 ч. – тържествено откриване на учебната 2018/2019 година.

Учениците да бъдат с училищна униформа.

Целодневна организация на учебния ден през цялата учебна година – I а, б, в, г, д, е

Първа смяна от 18.09.2018 г. – II в, г, е; III а, б, в; IV а, б, в, г, д, е, ж; V а, б, в, г, д

Втора смяна от 18.09.2018 г. – II а, б, д; III г, д, е, ж;  VI а, б, в, г;  VII а, б, в, г

График на смените през учебната 2018/2019 г.


6 август 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – ЗА ПЪРВИ КЛАС

На 5 септември от 18.00 ч. в класните стаи на първи клас ще се проведе родителска среща.

Comments are closed.