Новини 2020/2021 година

                                 


 

SHKOLO.BG – електронен дневник на

ОУ „Добри Чинтулов“ 


15 април

Добра постъпка - Да направим училището красиво

С идването на пролетта учениците от 2. А, 2. Б и 2. В клас съвместно със своите класни ръководители Лидия Чонова, Радка Кирова и Теменужка Михалева реализираха желанието си да засадят рози в училищната градинка, което бяха заявили като акт на Добра постъпка в деня на спонтанните актове на доброта през месец февруари.

Инициативата е част от работата по проект ,,Успешни, Технологични, Различни, Ефективни( УТРЕ) – европейски будители вобразованието“, програма Еразъм+ във връзка с темата:,, Обучение в толерантност,многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век“.

       

           

———————————————————————————————

12 април

График за провеждане на часовете в електронна среда от разстояние за учениците

от V и VІ клас за периода 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.

———————————————————————————————

9 април

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“- гр. Варна 

във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването, на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО

———————————————————————————————

3 април

Учениците от 1. Г клас,  с класен ръководител Р. Станева и учител ЦОУД М. Димова, в електронна среда споделиха вълнението и радостта си от изучаването на всички букви от българската азбука.

Разделиха се  с букварчето и тръгнаха на пътешествие в света на знанието.

Празник на буквите – /видео/

———————————————————————————————

              2 април

        Международен ден на детската книга

            

Учениците от 4. Б клас с класен ръководител гл. учител Елизабет Влаева отбелязаха Международния ден на книгата като  подготвиха и изпълниха в няколко дни интересни и забавни задачи.

Група от ученици издириха любимата книга на семейството в семейната библиотека, други имаха за задача да прочетат на своите майки техните любими приказки от детството.

        

Останалите екипи бяха разпределени да проучат и създадат презентации на тема „Кирил и Методий в миналото и днес“, както и да направят в програма Scratch анимация с техен любим герой.

Презентациите и анимациите на учениците бяха представени в часовете по Компютърно моделиране и ИУЧ Информационни технологии.

Изпълнените задания на учениците от 4. Б клас - 

  Вижте тук

———————————————————————————————

             

По повод  2 април – Международният ден на детската книга,  Училищния ученически съвет под ръководството на Стоян Стоянов – педагогически съветник и Юлия Христова – училищен психолог, организираха инициативата –

„Ученици четат на ученици“-

/вижте повече тук/

———————————————————————————————

И детските книги празнуват!

Тази година учениците от 2. А, 2. Б и 2. В клас с класни ръководители Лидия Чонова, Радка Кирова и Теменужка Михалева

отбелязаха  Международния ден на детската книга – 2 април като събраха своите авторски приказки във вълнуващо виртуално четиво.  

Като част от работата по проект ,,Успешни, технологични, различни, ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, Програма Еразъм+  учениците бяха провокирани да създадат приказки без насилие, в които красотата  и добротата  да преобразят света. В подготвената електронна книга второкласниците по един прекрасен начин изразиха своите емоции и фантазии чрез вълшебството  на думите и багрите на цветовете в илюстрациите си.  

Пъстроцветни страници- видеофилм

———————————————————————————————

По повод Международния ден на книгата учениците от 2. Г  и 2. Д клас  с класни ръководители Диана Иванова  и Стоянка Михова проведоха час по четене с драматизация на любима приказка.

———————————————————————————————

По случай Международния ден на книгата учениците от 2. Е клас с класен ръководител Нели Пъндъклийска изпълниха драматизации по произведения на български автори, като изработиха и маски за своите роли.

———————————————————————————————

1 април

Учениците от 3. Б клас с класен ръководител Незабравка Събева представят своите съчинения описания за пролетта.

С тях пожелават на всички весела ваканция!

„Руса пролет шета пак“

/вижте тук/

———————————————————————————————

Маратон на четенето

Учениците от 3. Г и 3. Д клас с класни ръководители Йоана Алексиева и Миглена Стоянова се включиха

в инициативата „Маратон на четенето“.

Учениците  представиха  любими произведения и приказки от читанката, а за по – смелите четци бяха предвидени забавни скоропоговорки. Третокласниците имаха възможността да се запознаят с авторката Нели Янчева. 

  

———————————————————————————————

31 март

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“- гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката, на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО

———————————————————————————————

30 март

В резултат на наученото от обучителен курс „Проектно базирано обечение”, старши учител по математика Таня Маринова проведе през месец март с  учениците от седмите класове занятие

на тема „Математически истории”.

Дейността е по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм+.

„Как да обясним математически теореми на съучениците си по забавен и разбираем начин?

Как да направим интересни и достъпни знанията по математика за връстниците си?“

Учениците предложиха свои решения на този проблем, като  работиха в екип или индивидуално и всеки автор на история създаде свой герой, постави го в ситуации, решаването на които изискват математически знания от раздел „Еднакви триъгълници“, Математика 7 клас. Учениците проявиха креативност и инициативност като генерираха нови и стойностни идеи, демонстрираха оригиналност и изобретателност, споделяха нови идеи, проявиха отговорност и отзивчивост към различни гледни точки.

В резултат на дейността бе създадена  книжка „Математически истории“ на хартиен носител и в електронен вариант.

    

———————————————————————————————

28 март

„Въображението е ковчеже със злато,

а четенето е ключът, който го отваря“

Интерактивен учебен проект на тема

„Най-хубавата вълшебна приказка“

/вижте тук/,

разработен от Росица Русева – старши учител по български език и литература, и учениците от V а, б, в, г, д клас.

Вдъхновени от митологията и приказките, учениците от V а, б, в, г, д клас създадоха свои авторски приказки, видео и презентации на вълшебни приказки.

В електронна среда всеки от ученическите проекти беше представен пред учениците от съответния клас.

Забавлението и удовлетворението от добре свършената работа мотивира учениците за включване в нови проекти.

———————————————————————————————

27 март

По повод 27 март – Международен ден на театъра, се проведе съвместна изява на Училищния ученически съвет под ръководството на Стоян Стоянов и Юлия Христова, както и учениците от VІ иVІІклас, рисували и подготвили ученически проекти по изобразително изкуство с ръководител старши учител Кремена Иванова.

Материалите са изпълнени учебни задачи, залегнали в тематичните области ,,Визуални проекти чрез интегриране на образ и знак“ и ,,Художествено оформление на страница с текст, шрифт“ – част от учебното съдържание по изобразително изкуство в VІ клас и ,,Сценични изкуства – синтез между изкуствата“ и ,,Графичен дизайн – видове дизайн“ – съответно в VІІклас. Всички задания са в рамките на редовните часове – ЗП по изобразително изкуство и са с основна цел формирането и възпитаването на културни компетентности у учениците, указано в ЗПУО.

Рисувайки проекти за сценография и за сценичен костюм седмокласниците опознаха творческия процес на професията на художника-сценограф. Изследваха в писмени форми творческия път на изявени творци в областта на сценичните изкуства и архитектурата, имаха задача да проследят появата на знакови културни институции, превърнали се в явление не само за Варна, но и за България. Над задания със съдържание, свързано с българската култура, работиха и шестокласниците. Всички проекти учениците  трябваше да оформят и естетически като дизайн. 

  1.    27 март – Международен ден на театъра

  2.    Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ в гр. Варна Магдалена Жекова, 7. Б клас

  3.    Сградата на ДТ „Ст. Бъчваров“, Варна – Василена Бонева, 7. Б клас

  4.    Проекти на ученици по ИИ  ръководител Кремена Иванова старши учител по ИИ

  5.    Венелин Шурелов /художник-сценограф/ –Магдалена Жекова, 7. Б клас

  6.    Тодор Игнатов /художник-сценограф/ – Мая Танева, 7. Г клас

———————————————————————————————

22 март

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 3.Г КЛАС  С  КЛ. РЪКОВОДИТЕЛ Й. АЛЕКСИЕВА ОТБЕЛЯЗАХА  СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА ВОДАТА!
ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ ВЕЧЕ ЗНАЯТ, ЧЕ ВОДАТА ИМА МАГИЧЕСКАТА СИЛА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ИЗВОР НА ЖИВОТА!

———————————————————————————————

19 март

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“- гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването, на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО

———————————————————————————————

График за обучението от разстояние в електронна среда

за учениците от начален етап

за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

———————————————————————————————

Шарено предизвикателство

Викторина, мултимедийна презентация, изложба от рисувани шарени чорапи,  игри, песни, танци  и приятелски разговор с Микаела и нейното семейство – така протече откритият урок „Шарено предизвикателство“ с  учениците от 2. В клас с класен ръководител – старши учител Теменужка Михалева и със съдействието на Женя Димитрова – заместник-директор УД. Урокът е по повод 21 март –  Международен ден на хората със синдром на Даун и е част от Проекта „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм +, във връзка с темата ,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век”.

  

В часа се включиха ученици от Училищния ученически съвет –   с ръководители Стоян Стоянов и Юлия Христова. Гости на събитието бяха учредителите на фондация ,,Живот със Синдром на Даун“, които представиха интересен филм по темата и отговаряха на въпроси на учениците. Слънчевата Микаела поздрави своите нови приятели със стихотворение за мама. За всички деца и техните гости имаше сладка изненада – меденки, украсени с шарено чорапче.

Урокът бе заснет от екип на БНТ2 и излъчен

в предаването ,,Знание БГ“ /видео/

      

———————————————————————————————

Учениците от 1.А и 1.Б клас заедно със своите учители  Ат. Колева и Г. Сертер  приеха предизвикателството на Фондация „Живот със Синдром на Даун“. Обуха шарени чорапки и показаха, че светът е хубав, когато е цветен и шарен.

    

———————————————————————————————

Със съдействието на своите родители, учениците от 1. г клас с класен ръководител Р. Станева се включиха в Шареното предизвикателство, за да подкрепят децата със синдром на Даун.

  

———————————————————————————————

Във връзка с 21 март Международен ден на хората със синдром на Даун и класния проект ,,Живеем заедно“ учениците от 2. Г, 2. Д и 2. Е клас заедно със своите учители Д. Петрова, Ст. Михова и Н. Пъндъклийска проведоха час, в който научиха,

че има и такива деца, към които  трябва да проявим загриженост и толератност.

Учениците изработиха и обуха цветни чорапи като така подкрепиха тази благотворителна кауза.

  

———————————————————————————————

По повод МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ХОРАТА СЪС СИНДРОМ НА ДАУН учениците  от 3. Г клас с класен ръководител Й. Алексиева изработиха шарени чорапчета, с които изразяват своята съпричастност към децата със синдром на Даун и им подаряват частица любов.

———————————————————————————————

Учениците от 3. А и 3. В клас с класни ръководители А. Николова и Р. Николова обуха шарени чорапи

в знак на подкрепа към хората със Синдром на Даун.

Те се включиха в кампанията на Фондация „Живот със Синдром на Даун”, която се провежда за  поредна година на 21 март – в Международния ден на хората с този синдром.

В продължение на няколко учебни часа обсъдиха основни неща и факти за това състояние, което потвърди мнението на третокласниците колко е важно да бъдат толерантни, да бъдат добри – защото няма нищо лошо в това да бъдеш различен! 

Стигнаха и до извода, че е най-важно да се подкрепяме и да бъдем единни.

   

———————————————————————————————

ОТГОВОРИ НА ЗАДАЧИТЕ ОТ НМС ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ

———————————————————————————————

18 март

ОУ  „Добри Чинтулов“ изпрати покана до училище в гр. Плонск, Република Полша за установяване на институционално сътрудничество в сферата на училищното образование.

През м.август 2021 г. ще бъде подписан двустранен договор за сътрудничество, насочено към усвояване на добри педагогически практики и изучаване опити на двете образователни институции.

      

———————————————————————————————

Ръководството на ОУ ,,Добри Чинтулов“ получи отговор на покана за съвместно сътрудничество с училище Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza в гр. Плонск – Република  Полша.

Изказваме благодарност за получената висока оценка на работата на общоучилищния колектив на нашето училище, което е поредното признание за нашите успехи.  В хода на сътрудничеството ще бъде представен иновативен опит на двата педагогически колектива в областта на училищното образование.

Като изказваме искрената си благодарност за отправената покана, на директорът  г-н  Ярослав Чилински и колектива на училището в гр. Плонск, пожелаваме много нови успехи и новаторски дух  в общия ни път за възпитанието и обучението на младите хора. 

   

———————————————————————————————

Добре дошла, пролет!

Пролетен пъзел изработиха учениците от 2. А, 2. Б и 2. B клас с класни ръководители Лидия Чонова, Радка Кирова и Теменужка Михалева.

Чрез комбиниране на различни картини второкласниците подредиха красив пролетен пейзаж и по забавен и интересен начин обогатиха и затвърдиха знанията си за промените, които настъпват в природата през пролетта, завръщането на прелетните птици и пробуждането на растенията за нов живот.

Дейността е част от работата по проект ,,Успешни, технологични, различни, ефективни ( УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма ,,Еразъм“+, КД1.

———————————————————————————————

Учениците от 3. Д клас с класен ръководител М. Стоянова

тази седмица работиха под надслов “ Пролет, добре дошла!’ 

Изработиха картички, рисунки и други изненади за пролетна украса у дома и в училище.

 

—————————————————————————————-

17 март

Важно съобщение

Учениците от V клас в ОУ „Добри Чинтулов“ ще се обучават  в електронна среда от разстояние

за периода от 18.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

                                                                                                                      От ръководството

———————————————————————————————

График за провеждане на часовете в електронна среда от разстояние

за учениците от VІ и VІІ клас за периода 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

———————————————————————————————

11 март

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“- гр. Варна

във връзка с решение на областния щаб за борба с коронавируса, на основание чл.259, ал.1, от ЗПУО 

———————————————————————————————

8 март

8-ми март е празник, който има дълга история и много подробности, но за децата е ясно:

Това е празникът на мама !


Майките обичат безкрайно много своите деца, за тях няма нищо, което не биха направили, само и само децата им да са здрави и щастливи.
Децата също толкова обичат майките си, и без тях не могат, нали?…

Учениците от 2. А, 2. Б и 2. В клас с класни ръководители Л. Чонова, Р. Кирова, Т. Михалева,

с много обич, вълнение и усмивки подготвиха своя 

ПОЗДРАВ ЗА МАМА!

  /вижте тук/

———————————————————————————————

Учениците от 2. Е клас  с класен ръководител Нели Пъндъклийска с любов твориха за празника на мама и пролетта!

Под надслов „Благодаря ти, мамо!“ рецитираха стихове и пяха песни посветени на майките.

———————————————————————————————

По повод празника на жената учениците от Училищния ученически съвет с ръководители Стоян Стоянов – педагогически съветник и Юлия Христова – училищен психолог, поздравиха всички жени от училищния колектив с картичка,

цвете и пожелание за здраве и благоденствие!

 

              

           

———————————————————————————————

5 март

Малки червени книжки

В час по Човекът и природата  учениците от 3. Г клас с класен ръководител Йоана Алексиева с интерес изработиха своите

„малки червени книжки“.

Темите включваха защитени от изчезване растения и животни, описани в Червената книга на България.

С най-добрите материали е подредена изложба в класната стая. 

                    

———————————————————————————————

И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща
славата му дивна като някой ек
от урва на урва и от век на век!

 Честит празник!

———————————————————————————————

ЧЕСТИТА СВОБОДА!

В седмицата, в която отбелязахме 148 години от гибелта на Васил Левски, на 10 въпроса, свързани с живота и делото му, пожелаха да отговорят и да се размислят 171 (при засичане на данните) ученици, учители, родители, граждани на възраст от 7 до 99 години.

По неведоми пътища живият лист „Посветен на Апостола“ се разпространи и извън общността на ОУ „Добри Чинтулов“- Варна. Ще си позволя да посоча само имената на учебните заведения, които са пожелали да участват и са обявили имената си: Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – Варна, СОУ „Гео Милев“ – Варна, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, ОУ „П. Р. Славейков“ – Варна, ОУ „Цар Симеон“ – Варна, ОУ „В. Априлов“- Варна, СУ „Максим Горки“ – София, СУ „Атанас Далчев“ – София.

С настоящото искам да изкажа своята най-искрена благодарност и уважение към всички участници,

които поддържат жив спомена за делата и саможертвата на Апостола!

 

КАКВО ЗНАМ ЗА ВАСИЛ ЛЕВСКИ?

/вижте тук/

Наталия Борисова,

старши учител по история и цивилизации

———————————————————————————————

З-ти март е днес!

Най-хубавият български празник!

Ден, който ще помним с това, че сме свободни!

Нека почитаме и уважаваме нашите традиции и да си помагаме повече!

Поздрав от Малките мажоретки

на ОУ „Добри Чинтулов“

по случай

Националния празник на България – 3 март!!!  / Вижте тук/

——————————————————————————————–

2 март

График за обучение от разстояние в електронна среда за учениците

от прогимназиален етап за периода 04.03. 2021 г. – 17.03.2021 г.

———————————————————————————————

Тържествен час на класа в ОУ „Добри Чинтулов“

посветен на националния празник на Република България

ТРЕТИ  МАРТ!  ПРЕСЛАВЕН  ДЕН!

ПРАЗНИК  СКЪП  НА  СВОБОДАТА!

НЕКА  ПОГЛЕДИ  СВЕДЕМ

И  ЦЕЛУНЕМ  ЗНАМЕНАТА.

———————————————————————————————

Българският дух е навсякъде, където има българско сърце.

В такива важни за нацията ни дни, децата са тези, които ще помнят и ще предават на идващите след тях, 

че България е в сърцата им.

Учениците от 2. А, 2. Б, 2. В клас  и техните кл. ръководители Л. Чонова, Р. Кирова и Т. Михалева са убедени, че трети март е една от най-важните дати в историята.

С много желание, любознание и родолюбие те създадоха 

 ВИРТУАЛНА ГАЛЕРИЯ

посветена на Националния празник,

защото България е в сърцето!

———————————————————————————————

Учениците от  2. Г, 2. Д и 2. Е клас с класни ръководители Д. Петрова, Ст. Михова и Н. Пъндъклийска проведоха тържествен час на класа посветен на националния празник 3-ти март. Децата рецитираха стихове, споделяха разкази за боеве и борци за свобода, пяха патриотични песни и гледаха презентации.

  

———————————————————————————————

Трети март 1878 година - денят, в който на европейската карта се появи отново името на свободна България!

Трети март – денят, в който свеждаме чела пред националните символи и заставаме в знак на дълбока почит и признателност към хилядите, които паднаха за свободата на България и останаха безсмъртни.

Ден, в който гордо се изправяме заради достойнството на Отечеството си.

Учениците от 3 „а“ клас  с класен ръководител Ася Николова в тържествен час на класа изнесоха музикално-литературна програма с патриотични песни и стихотворения, с историческо представяне на важните събития, свързани с този паметен ден. За кратките 40 мин. третокласниците се потопиха в една атмосфера на искрено родолюбие, самоотверженост и преданост към народ и родина. В часа по технологии и предприемачество учениците проявиха творчество и приложни умения, като изготвиха макет на паметника Шипка.

 Нека пазим жива нашата история и нашето национално самосъзнание.

     

———————————————————————————————

Учениците от 3.В, 3.Г и 3.Д клас с класни ръководители Радка Николова, Йоана Алексиева и Миглена Стоянова отбелязаха 3 Март – Националия празник на България

„РОДИНАТА -

най – топлото, най – съкровеното, 

най – личното кътче в сърцето на човека.“

  

———————————————————————————————

За всички чинтуловци, по случай 3 март – Националния празник на България, учениците от 3.Г клас с кл. ръководител Йоана Алексиева,  рецитираха великите Вазови стихове, посветени на героичното минало на народа ни.

Честит празник, българи!

Стихове посветени на празника

/вижте тук/

———————————————————————————————

Всеки истински българин  почита и носи в сърцето си саможертвата на именните и безименни герои, загинали в името на свободата на своята родина – България.

  В такива важни за нацията ни дни децата ни са тези, които ще помнят и ще предават на идващите след тях, че България ги обича.

  Че Трети март е най-важната дата в нашия календар, в това са  убедени учениците от 4. А клас, с класен ръководител старши учител Даниела Пигова. Те с  желание сами изработиха символични кътове на патриотизма и свобода – Българския флаг и Самарското знаме, портрети на наши възрожденци и борци за народна свобода, макет на паметника Шипка.

   

———————————————————————————————

Интересни факти за 3 март

- материалът е подготвен от Училищния ученически съвет

———————————————————————————————

24 февруари

Ден на Розовата фланелка

Всяка последна сряда от февруари се отбелязва Световния ден срещу тормоза в училище, известен като

„Ден на розовата фланелка“

За втора поредна година учениците от 2. А, 2. Б, и 2. В клас  с класни ръководители Лидия Чонова, Радка Кирова и Теменужка Михалева подкрепиха световната инициатива и дойдоха в училище облечени в розово. Малките ученици изработиха табла и се обърнаха с призив към своите приятели

„Не на насилието!“

Така учениците се присъединяват към гласа на милионите други по света – за толерантност в училищните взаимоотношения, за нетърпимост към проявленията на тормоз и за съпричастност към неговите жертви.

  

Дейността е част и от работата на педагогическите специалисти по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм + във връзка с темата

,,Обучаване в толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век”.

      

———————————————————————————————

Учениците от 2. Е клас  с класен ръководител Нели Пъндъклийска  също отбелязаха

Деня на розовата фланелка. 

Да бъдем по-добри и по-толерантни си пожелават малките второкласници.

———————————————————————————————

„Не на тормоза!“

казаха  и  учениците от 3.Г клас с класен ръководител Йоана Алексиева

Нека доброто започне от нас!

Трябва да бъдем приятели и да правим добро!

   
  

———————————————————————————————

22 февруари

Баба Марта бързала,

  мартенички вързала…

Учениците от випуск първи клас  с класни ръководители Ат. Колева, Г. Сертер, Т. Димова, Р. Станева,  Хр. Ковачева и  Т. Христова украсиха фоайето на училището с красиви, ръчно изработени, мартенички.

    

    

———————————————————————————————

21 февруари

В резултат на наученото от обучителен курс „Обърнатата класна стая”, представящ съвременен педагогически модел, в който типичният урок в клас и домашната работа сменят местата си, старши учител по математика Таня Маринова проведе на 18.02.2021 г. с  учениците от седмите класове занятие на тема „Моят град – създаване и презентиране на задача тип PISA” .

Урокът е по проект „Успешни, Технологични, Различни, Ефективни (УТРЕ) – европейски будители в образованието“, програма Еразъм+ . Учениците се запознаха с математическата рамка на PISA 2021 въз основа на фундаменталната концепция за математическа грамотност.

Създадоха и по атрактивен начин презентираха пред съучениците си своите задачи. При създаването на задачите се работеше за изграждане на ключови умения – критично мислене; творчество; проучване; самоуправление, инициативност и постоянство; използване на информация; системно мислене; комуникация.