Новини 2020/2021 година


15 септември 

Успешна нова учебна година на всички учители и ученици

от ОУ“Добри Чинтулов“ гр. Варна!


Тържествено откриване на учебната 2020/2021 година

На 15 септември 2020 година ОУ „Добри Чинтулов“ гр. Варна отново посрещна своите ученици.

Тържественото откриване на учебната година по традиция се проведе в двора на училището. Празничната програма беше подготвена от учителите Даниела Пигова, Елизабет Влаева, Светлана Боянова, Даниела Пармаксъзова, Даниела Георгиева- Бекирова, Антоанета Димова и със съдействието на г-жа Крумова, г-жа Костадинова, г-н Цветанов и  танцов състав с ръководител г-н Атанасов.

Официални гости на тържеството бяха г-жа Радостина Ганева – Гл. експерт „МД“ в Дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна и г-н Камен Желев – Директор Дирекция „Обществен ред и контрол“ район Младост.

Бяха получени много поздравителни адреси, сред които от  Д-р Венцеслава Генова- началник на РУО гр. Варна, от г-н Тодор Балабанов  – председател на Общински съвет гр. Варна, от кмета на гр. Варна  г-н Иван Портних, от г-жа Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ към община Варна, от г-н Христо Христов  -кмет на район „Младост“ и др. 

      

      

     

Директорът на училището дпн г-н Веселин Михалев поздрави всички ученици, техните семейства и учителите, пожела им една ползотворна и спокойна учебна година. Със звън на училищен звънец, със здравец и менче с вода г- н Михалев поведе най-нетърпеливите ученици първокласниците към украсените класни стаи.

    

Най-малките ученици влязоха с трепет и вълнение в училищната сграда, за да се запознаят със своите първи учители и да получат своите първи учебници.

      

   1А клас- кл. ръководител г-жа Колева, учител ЦОУД г-жа Караджова

      

1Б клас- кл. ръководител г-жа Сертер, учител ЦОУД г-жа Константинова

      

1В клас- кл. ръководител г-жа Димова, учител ЦОУД г-жа Маринова

      

1Г клас- кл. ръководител г-жа Станева, учител ЦОУД г-жа Димова

      

1Д клас- кл. ръководител г-жа Ковачева, учител ЦОУД г-жа Попова

      

1Е клас- кл. ръководител г-жа Христова, учител ЦОУД г-жа Караиванова

/още снимки в Галерия/


Съобщение

Предвид удължената епидемиологична обстановка на територията на Република България официалното откриване на учебната 2020/2021 в ОУ „Добри Чинтулов“- гр. Варна ще се осъществи по следния ГРАФИК.


График на смените на обучение за учебната 2020/2021 г.

От 16 септември 2020 година: първа смяна започват учениците от III, IV, V класове, втора смяна започват учениците от II, VI, VII класове. Учениците от първи клас са на целодневно обучение. Смените през учебната 2020/2021 година ще се променят по предварително определен ГРАФИК.


Родителските срещи в ОУ „Добри Чинтулов“ ще се проведат по следния ГРАФИК.Comments are closed.