Публични покани

Условия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на разливочна

Проект на договор за наем

 – Споразумителен протокол 1

Споразумителен протокол 2

Декларация 1

Декларация 2

Декларация 3

Заявление за участие в конкурс

Приложение 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Изисквания към кандидата за участие и изпълнение на поръчката

 – Приложение 2 – Проекто-договор

Условия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на училищен бюфет

Проект на договор за наем

Споразумителен протокол

Декларация 1

Декларация 2

Декларация 3

Заявление за участие в конкурс за отдаване под наем на училищен бюфет /15 кв.м./

– Указания за подготовка на офертата за участие в процедурата

– Описание по обособени позиции по процедурата

– Приложение 1 – Ценова оферта

– Договор

– Приложение №1- Техническа спецификация

Comments are closed.