Училищен ученически съвет

Училищен ученически съвет 2019/2020


 

16 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

ИНИЦИАТИВА „ПРЕДАЙ НАТАТЪК“

През 1996 г. Общото събрание на ООН обяви 16 ноември за Международен ден на толерантността. Една година по-рано  ЮНЕСКО приема Декларация за принципите на толерантността.

В декларацията в член първи е записано понятието за толерантност:

  • Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.
  • Толерантност – това не е отстъпка, снизхождение или примиряване. Толерантност това е преди всичко активно отношение, формиращо се на базата на признаването на универсални права и основни свободи на човека. При никакви обстоятелства толерантността не може да служи като оправдание на посегателството към тези основни ценности, толерантност са длъжни да проявяват отделните хора, групи и държави.
  • Толерантност – това е задължение да се способства утвърждаването на правата на човека, плурализма (в това число културния плурализъм), демокрацията и спазването на законите. Толерантност – това е понятие, означаващо отказване от догматизма, от абсолютизацията на истината и утвърждаващо норми, установени в международните правни актове в областта на правата на човека.
  • Проявата на толерантност, която е съзвучна с уважението към правата на човека, не означава търпимо отношение към социалната несправедливост, отказване от своите или отстъпване пред чуждите убеждения. Това означава, че всеки е свободен да се придържа към своите убеждения и да признае същото право по отношение на другите. Това означава признаване на факта, че хората по своята си природа се различават по външен вид, положение, реч, поведение и ценности и имат право да живеят в този свят, съхранявайки своята индивидуалност. Това също означава, че възгледите на един човек не могат да бъдат наложени на друг.

Ние, учениците от Училищния ученически съвет в ОУ „Добри Чинтулов“, осъзнаваме, че в нашето динамично съвремие толерантността ни е  необходима, защото тя помага на различните общества да преодолеят наслояваните предразсъдъци и негативните стереотипи. Всички искаме достойно и равнопоставено отношение, диалог и разбирателство. Свят -  без омраза и насилие.

Приемаме инициативата „Предай нататък“ и нека нашето послание се предава и достига до повече хора.

 

Comments are closed.