„Опознай, изследвай и твори“ – ръководител Теменужка Петрова Михалева

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

„ОПОЗНАЙ, ИЗСЛЕДВАЙ И ТВОРИ“

I. Цели:

  • Стимулиране на творческите способности и потенциал на учениците.
  • Усвояване на знания и формиране на умения за работа с достъпни материали и модели, за конструиране и моделиране на предмети, за наблюдение и анализ на заобикалящия ги свят.
  • Развитие и обогатяване на зрителното възприятие, представи, въображение и фантазии.
  • Емоционално общуване с произведения на литературата и изобразителното изкуство.

II. Очаквани резултати:

  • Развитие на способностите в областта на литературата, приложното и изобразителното изкуство.
  • Учениците да придобият умения за изразяване на собствени мисли, чувства и отношения чрез средствата на изобразителното изкуство и литературата.
  • Укрепване на емоционалното отношение към различните направления в изобразителното изкуство; провокиране на въображението, артистичните  и творчески заложби на участниците в проекта.

7 март 2017 г.

„Цветя за мама“

„Цветя за мама“ – така е озаглавена книжката с лично творчество /рисунки и литературни произведения/ на ученици от група за извъкласна дейност по интереси „Опознай, изследвай и твори“ с ръководител Теменужка Михалева. С безкрайна обич и благодарност второкласниците писаха и рисуваха за своите майки.

                                

                                


27 февруари 2017 г.

Занятие под ръководството на родител

На 27.02.2017г. учениците от група за занимания по интереси „Опознай, изследвай и твори“ с ръководител Теменужка Михалева проведоха занятие под ръководството на родител. Госпожа Биляна Несторова, майка на Кристина и Даниела Тодорови запозна участниците в проекта с техника за рисуване върху стъкло. Под нейно ръководство и помощ децата изработиха стикери за стъкло със специалните боички, които получиха като подарък.

                                

                                

                              


ноември-декември 2016 г.

                                

                                

Comments are closed.