Арт-клуб „Приложно изкуство“ – ръководител Димитрина Василева Латева

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

АРТ-КЛУБ „ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО“

I. Цели:

  • Развиване на умения за художествено моделиране, изрязване, апликиране, колаж, декупаж и други декоративни техники.
  • Целта е развиване на фантазията, артистичността, цветовия усет, естетическото отношение към бита, а от друга страна на сръчността, трудовите навици и творческата дисциплина, към стимулиране на естествения стремеж към творчество, заложен у всеки.
  • Усет към красотата и способността да се отразява в живота е безценен дар за всеки.   

II. Очаквани резултати:

  • Придобиват знания как да развиват таланта си, да провокират своята мисъл и въображение, да създават и творят.
  • Развиват сръчност и умения, добър естетически вкус, творческо самочувствие, артистичност и фантазия.
  • Развиват правилно отношение към природата, градят собственото си екологично образование и възпитание.

 

Comments are closed.