„Имам си прозорче светло към света“ – четене с разбиране – ръководител Лидия Стайчева Чонова

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

„ИМАМ СИ ПРОЗОРЧЕ СВЕТЛО КЪМ СВЕТА“ – ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ

I. Цели:

  • Подобряване на техниката на четене и осмисляне  на прочетеното.
  • Търсене и откриване на причинно-следствени връзки в текстове, съобразени с възрастта, спомагащи развитие на  детското въображение и обогатяване на речниковия запас.
  • Достигане на  определено ниво на четивна компетентност, съобразено с възрастта, използвайки различни стратегии за четене с разбиране- търсене на факти и преки умозаключения, включване на личен опит, визуализация, търсене на ключови думи и изречения в текст, задаване на въпроси и отговорите им  и др.

II. Очаквани резултати:

  • Подобряване на четивната техника и достигане на определено ниво на четивна компетентност, съобразено с възрастта на учениците.
  • Овладяване на различни стратегии на четенето с разбиране и обогатяване на речниковия запас на участниците, както и усъвършенстване на уменията за работа с книгата.

февруари 2017 г.

Публична изява

Премина и втората публична изява на група за дейности по интереси „Имам си прозорче светло към света“- четене с разбиране  2.г клас с ръководител Лидия Чонова  на тема „Български народни приказки за Хитър Петър“- пред учениците от 2.ж  клас с класен ръководител г-жа Михова.

По време на занятието учениците от двата класа  научиха нови интересни истории от живота на героя от българските народни приказки  за Хитър Петър – „Хитър Петър и пекарят“, „Хитър Петър ням“, „Как Хитър Петър получил името си“ . Децата от 2.г клас с голямо желание и майсторство  представиха пред съучениците си приказките. Всички се насладиха и на малка част от българския игрален филм за Хитър Петър направен в далечната 1960 г., което още повече засили интереса им. В края на занятието учениците имаха възможност до оцветят  мъжка  българска  носия, такава каквато я наблюдаваха от филма и презентацията. 

                                   

              


16 януари 2017 г.

Моменти на групата за извънкласни дейности по интереси

„Имам си прозорче светло към света“  по проект „Твоят час“

В групата за извънкласни дейности по интереси „Имам си прозорче светло към света“  по проект „Твоят час“ с ръководител Лидия Чонова преминаха три от занятията под ръководството на родители. Произведенията, които родителите споделиха с учениците от 2. Г клас  и успяха да предизвикат интерес с въпросите към тях са “Дивите лебеди“ с майката на Александър, „Красавицата и звярът“ с майката на Георги и „Хитрата Лисана“ с майката на Иванина. /Още снимки в галерията./

                                     

                                     


Занятия на групата ноември-декември 2016 г.

                                    

                                      

                                    

                                     

Comments are closed.