„Математиката – лесна и интересна“ – ръководител Ася Георгиева Николова

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

„МАТЕМАТИКАТА – ЛЕСНА И ИНТЕРЕСНА“

I. Цели:

 • да запознае децата по увлекателен начин с красотата на „различната“ математика – „тайните“ на множествата, възможностите за наредба на различни елементи и как да се преброят тези възможности в определени ситуации; как може да се изчисли шанса да се случи дадено събитие, чрез задачи от алгебричен и геометричен характер, породени от нашето ежедневие;
 • да разкрие красотата и творчеството в математиката;
 • да развива статистическото мислене на децата още в начален курс;
 • да стимулира интереса към математиката и мястото ѝ в света около нас;
 • да развива логическото и пространствено мислене на децата и нестандартния подход към откриване на решения;
 • да ги подготвя изпреварващо за предстоящите етапи в обучението по математика и да насърчава участието им в извънучилищни изяви: конкурси, олимпиади, състезания на национално и международно ниво;
 • да развива у децата умения като наблюдателност, съобразителност, находчивост, комбинативност, концентрация, качества да откриват най-добрата стратегия и много други;
 • да приучава малките ученици към работа в екип;
 • да обогатява тяхната обща култура и  изгражда ценностната им система чрез решаване на задачи от различни области на живота.

II. Очаквани резултати:

 • въвеждане на децата в един интересен и забавен свят-света на „статистическото“ мислене по един максимално достъпен за тях начин;
 • развиване на умения за описване на всички възможности и за определяне броя им в конкретна ситуация, да умеят да събират и умножават появилите се възможности;
 • разширяване и обогатяване идеите и методите за решаване на задачи, усвоени в училище, както и да се запознаят учениците с основни методи за решаване на нестандартни задачи, давани на различни математически състезания;
 • даване на възможност на децата да се запознаят с основните методите за решаване на нестандартни задачи, да развият умения за моделиране при текстови задачи, както и да се научат да експериментират, наблюдават, анализират и обобщават;
 • надграждане на държавния стандарт-минимум по математика и в този смисъл развитие на ученика, а не на обучението му.

16 декември 2016 г.

Математическо  състезание ,,Колко  са  магаретата?-задачите  на Хитър  Петър”

Публична изява на учениците от 3.Г клас от  групата за дейности по интереси „Математиката – лесна и интересна“ по проект „Твоят час“ с ръководител Ася Николова. Децата показаха знания и умения за решаване на различен вид задачи по забавен и интересен начин – ребуси, верижки, пъзели, оригами и др. пред свои съученици от 3.Б и 3.Е клас. /Още снимки в галерията./

                               

                              

Comments are closed.