„Забавна математика“ – ръководител Гюлджан Юмер Сертер

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

„ЗАБАВНА  МАТЕМАТИКАТА“

I. Цели:

  • засилване на интереса на учениците към математиката и разкриване на увлекателната и страна;
  • стимулиране любопитството на децата, поощряване на тяхната изобретателност;
  • развиване на математическото мислене и прилагането му в различни ситуации; да осигури математически опит, който позволява усвояването на знания.        

II. Очаквани резултати:

  • формиране на траен интерес към математиката;
  • усвояване на нови знания и по достъпен и забавен начин;
  • осъзнаване на мястото и значението на математиката в света около нас;
  • формиране на умения като наблюдателност,  съобразителност, находчивост, концентрация, работа в екип.

22 декември 2016 г.

Занимателни задачи, коледни вълшебства, математически знания и умения – част от публичната изява „Коледни вълшебства“  на групата за дейности по интереси „Забавна математика“ с ръководител Гюлджан Сертер  с участието на учениците от 1.А клас. Гости на празника бяха родители и близки на децата.

                             

                             

 

Comments are closed.