ИКД Театрално студио „Весели сезони“- архив

Цели и задачи:

  •     Стимулиране желанието за изява;
  •     Създаване на интерес към театралното изкуство;
  •     Развиване на творческото мислене;
  •     Обогатяване езиковата култура на участниците;
  •     Утвърждаване на училището като място с творческа атмосфера, с хармонични отношения, взаимно уважение, разбирателство, диалог и сътрудничество, т.е. една желана територия.

 

През учебната 2011/2012 година в театрално студио „Весели сезони“  участват ученици от 2 клас. Ръководител – Женя Димитрова.

Изяви на групата:

  • Участие в Общински конкурс „Моята България“
  • Концерт „Зимни радости“
  • Концерт „Вълшебната книга на България“
  • Приказен карнавал

Comments are closed.