Полезни връзки

 

 SHKOLO.BG – електронен дневник на училището

 

ПОЛЕЗНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ САЙТОВЕ, ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ  И РЕСУРСИ

1.    https://ucha.se/

2.    https://gsuite.google.com/

3.    https://classroom.google.com

4.     https://products.office.com/bg-bg/microsoft-teams/group-chat-software

5.    https://www.youtube.com/user/CCT227

6.    https://obr.education/

7.    https://bg.khanacademy.org/

8.    https://www.edx.org/

9.    https://www.messenger.com/ 

10.https://www.skype.com/

11.https://www.messenger.com

12.https://www.zoom.us/

13.https://www.avaya.com/en/products/unified-communications/spaces-trial/

14.https://www.facebook.com/

15.https://www.youtube.com/

16.https://easyclass.com/

17.https://learningequality.org/kolibri/

18.https://bulgarianhistory.org/category/filmi/

19.https://ed.ted.com

20.https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/

21.https://www.duolingo.com/

22. http://www.e-prosveta.bg/ ;  електронен  учебник „Просвета“- https://www.e-uchebnik.bg/

23.https://sales.anubis-bulvest.com/teachers/selectUserType

24.http://www.arhimedbg.com/

25.http://bguchebnik.com/bel/

26.http://www.bititechnika.com/

27.http://ebook.domino.bg/

28.http://www.macmillanenglish.com/international/bulgaria/

29.http://www.expresspublishingbg.com/bg/catalog/digi-books

30.http://www.pearson.bg/home

31. http://free.pedagog6.com/

32.https://izkustva.bg/

33.https://uchebnicite.bg/

Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образование – Варна

Община Варна

Образование и младежки дейности  – Община Варна

Държавна агенция за закрила на детето

Асоциация на Кеймбридж училищата в България

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Варна

ЦПЛР – Общински детски комплекс – Варна

ЦПЛР – Логопедичен център, Варна

Мрежа на учителите новатори – TEACHER.BG

Издателство „Просвета“

Издателство „Клет“

Издателска къща „Анубис“

Издателство „Булвест 2000“

Comments are closed.