Прием


 ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

Резултати от второ класиране за прием в първи клас в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2019/2020 г.

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ  - 1 МЯСТО

Подаване на заявления в електронната система за второ класиране от 10.00 ч. на 11 юни 2019 г. до 23.59 ч. на 12 юни 2019 г.

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

Необходими документи за записване на ученици в първи клас в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2019/2020 година

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 26.03.2019 г. от 18.00 ч. в ОУ „Добри Чинтулов“

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНА ВАРНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020

СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

ГРАНИЦИ НА РАЙОНА НА ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“, ВАРНА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

25 юни 2018 г.

СПИСЪЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

1. а клас

1. б клас

1. в клас

1. г клас

1. д клас

1. е клас


11 юни 2018 г.

Прием първи клас 2018/2019 г.

При първо класиране за учебната 2018/2019 година в ОУ „Добри Чинтулов“ в първи клас са записани 132 ученици в 6 паралелки.

Обявени свободни места за второ класиране – 36 /тридесет и шест/.


КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС

ПО ВХОДЯЩИ НОМЕРА

Необходими документи за записване в първи клас

По предварителен график на Община Варна – записването на ученици в ОУ „Добри Чинтулов“, класирани за прием в първи клас за учебната 2018/2019 г., започва в 9.00 ч. на 6 юни 2018 г. и приключва в 17.00 ч. на 8 юни 2018 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.  /САЙТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/


СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА ВАРНА

ПРИЛЕЖАЩ АКТУАЛЕН РАЙОН НА ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“-ВАРНА


ПРИЕМ ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В ПЕТИ КЛАС В ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА ВАРНА

СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА /проект/

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ВЪВ ВАРНАПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

ВАЖНО!!!

Сайт за регистрация – Електронен прием на заявления за първи клас

14 юни  2017 г.

СПИСЪЦИ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

1 А клас

1 Б клас

1 В клас

1 Г клас

1 Д клас

1 Е клас

На 04 юли 2017 г. от 17.30 ч.

ще се проведе родителска среща в класните стаи на ОУ „Добри Чинтулов“ с родители на ученици, които са записани в първи клас за учебната 2017/2018 г.


12 юни  2017 г.

Резултати от второ класиране на ученици за прием в първи клас за учебната 2017/2018 г.

Класирани ученици за първи клас от второ класиране в ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна за учебната 2017/2018 г.

Записването на класираните ученици от второ класиране ще се извърши на 13.06.2017 г. от 8.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на училището.


8 юни  2017 г.

Свободни места в ОУ „Добри Чинтулов“ след записване от първо класиране

в първи клас за учебната 2017/2018 г.

Общ брой свободни места: 25

- с ИУЧ: Български език, Английски език, Математика – 8

- с ИУЧ:  Български език, Английски език, Информационни технологии – 17

График на дейностите по приема


На 13.06.2017 г. в 17.30 ч. ще се обявят списъците със записаните ученици в първи клас по паралелки за учебната 2017/2018 г.

На 04 юли 2017 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща в класните стаи на ОУ „Добри Чинтулов“ с родители на ученици, които са записани в първи клас за учебната 2017/2018 г.


5 юни  2017 г.

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

в ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна

за учебната 2017/2018 г.

СЕ ИЗВЪРШВА ПО УТВЪРДЕНИЯ ГРАФИК:

на 6.06.2017 г.  и 7.06.2017г.

от 8.00 ч. до 17.00 ч.

в стаи №11 и №12

Документи за записване на ученици в I клас в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2017/2018 г.


4 юни  2017 г.

Важна информация за приема в първи клас за учебната 2017/2018 г.

На 5.06.2017 г . в 17.00 ч.  ще бъде обявен списъка с класираните ученици в първи клас за ОУ „Добри Чинтулов“ от първо класиране. Списъкът ще бъде изнесен в електронната платформа, в сайта на училището и на информационното табло в училище.


СТАРТ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,

регистрацията на заявления за прием в първи клас ще е активна на 22.05.2017г. в 10:00ч.

С едно заявление кандидатствате за всички желани училища в общината.

Близнаците кандидатстват с едно заявление – в заявлението се вписват данните на всички близнаци.

С наредбата и критериите можете да се запознаете ТУК /сайт на Община Варна/

Класиранията се извършват от комисии във всяко училище по алгоритъм, избран от комисията.

Резултатите за всяко училище ще бъдат публикувани на този сайт в раздел „Класирания“ – „Резултати“ – на 05.06.2017 г. в 17.00 ч.

Ръководство за родителите – електронен прием в първи класПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

Comments are closed.