Училището днес

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ 

ОУ „Добри Чинтулов“ е най-голямото основно училище във Варна.

Броят на учениците от 1 до 7 клас през 2021/2022 учебна година е 1003, разпределени в 39 паралелки /24 паралелки – начален етап, 15 паралелки – прогимназиален етап/. 

    

Учебният процес в първи клас се провежда при целодневна организация.

 Сградата на ОУ „Добри Чинтулов“е на четири етажа и разполага с модерна материално-техническа база:

обзаведени класни стаи с мултимедийни проектори и интернет; компютърни кабинети; кабинети по биология, химия, физика, изобразително изкуство, домашна техника и икономика; актова зала; лекционна зала;

  

 училищна библиотека; лекарски кабинет; кабинет за консултации с психолог; ресурсен кабинет; ученически стол за хранене; 

физкултурни салони; голяма и модерна спортна площадка в училищния двор, включваща футболно, баскетболно игрище и фитнес на открито; тенис корт.

  

Обучението се осъществява от 60 главни и старши учители с висока професионална квалификация, доказан педагогически опит и значим принос в обучението и възпитанието на учениците.

Традиционно възпитаниците на ОУ „Добри Чинтулов“ участват и заемат призови места в различни конкурси и състезания на общинско, национално и международно ниво. Част от наградите са изложени във фоайето на училището.

 /Още снимки в Галерия/

Comments are closed.