Училището днес

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ ДНЕС

Училището е член на Асоциация на Кеймбридж училищата в България

ОУ „Добри Чинтулов“ е най-голямото основно училище във Варна.

Разположено е в сграда на четири етажа и разполага с модерна материално-техническа база: обзаведени класни стаи с мултимедийни проектори и интернет; компютърни кабинети; кабинети по биология, химия, физика,изобразително изкуство, домашна техника и икономика; актова зала; лекционна зала; училищна библиотека; арт клуб; физкултурни салони; тенискорт; лекарски кабинет; кабинет за консултации с психолог; ресурсен кабинет; ученически стол за хранене; големи игрища в училищния двор; тенис корт.

Броят на учениците от 1 до 7 клас през 2018/2019 учебна година е 975, разпределени в 39 паралелки /26 паралелки – начален етап, 13 паралелки – прогимназиален етап/.  Учебният процес в първи клас се провежда при целодневна организация.

Обучението се осъществява от 60 главни и старши учители с висока професионална квалификация, доказан педагогически опит и значим принос в обучението и възпитанието на учениците.

Традиционно възпитаниците на ОУ „Добри Чинтулов“ участват и заемат призови места в различни конкурси и състезания на общинско, национално и международно ниво. Част от наградите са изложени във фоайето на училището.

Comments are closed.