Актуални заповеди, графици

14 май

График за провеждане на часовете в електронна среда от разстояние за учениците

от V клас за периода 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г.

———————————————————————————————

12 май

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“ - гр. Варна

на основание на заповед на Министъра на образованието и науката и чл.154, ал. 1 от КТ

———————————————————————————————

5 май

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“ - гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО

———————————————————————————————

12 април

График за провеждане на часовете в електронна среда от разстояние за учениците

от V и VІ клас за периода 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.

———————————————————————————————

9 април

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“- гр. Варна 

във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването, на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО

———————————————————————————————

31 март

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“- гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката, на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО

———————————————————————————————

19 март

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“- гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването, на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО

———————————————————————————————

График за обучението от разстояние в електронна среда

за учениците от начален етап

за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г

———————————————————————————————

График за провеждане на часовете в електронна среда от разстояние

за учениците от VІ и VІІ клас за периода 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г.

———————————————————————————————

11 март

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“- гр. Варна

във връзка с решение на областния щаб за борба с коронавируса, на основание чл.259, ал.1, от ЗПУО 

———————————————————————————————

2 март

График за обучение от разстояние в електронна среда за учениците

от прогимназиален етап за периода 04.03. 2021 г. – 17.03.2021 г.

———————————————————————————————

18 февруари

График за обучение от разстояние в електронна среда за учениците

от прогимназиален етап за периода 18.02. – 02.03. 2021 г.

———————————————————————————————

29 януари

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“ - гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката, относно опроделяне на графика на учебния процес за учебна 2020/2021 г.

———————————————————————————————

График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение

за ученик – трети клас за учебната 2020/2021 година

Резултатите от всеки изпит за определяне на годишна оценка на ученика от трети клас в самостоятелна форма на обучение за учебната 2020/2021 г. ще се обявяват до три работни дни след приключване на съответния изпит.

Място за запознаване с резултатите – кабинет на заместник-директор УД Женя Димитрова.

———————————————————————————————

4 януари

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“  - гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката  и на основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

———————————————————————————————

23 декември

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“  - гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката  и на основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

———————————————————————————————

21 декември

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“  - гр. Варна

във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката  и на основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

———————————————————————————————

27  ноември

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“

във връзка със заповед на Министъра на образованието и науката, относно преустановяване на присъствените  учебните занятия в дневна форма и преминаване към обучение от разстояние в електронна среда от 27.11.2020 г.

———————————————————————————————

График за обучение от разстояние  в електронна среда за учениците от начален етап за периода 30.11.- 21.12. 2020 г.

График за обучение от разстояние в електронна среда  за учениците от прогимназиален етап за периода 30.11.- 21.12. 2020 г.

График за провеждане на час за спортни дейности за учениците от начален и прогимназиален етап за първи срок на учебната 2020/2021 г.

———————————————————————————————

20 ноември

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“ 

във връзка с протокол на областния кризисен щаб за мерки за ограничаване на разпространението на Ковид-19 на територията на област Варна от 20.11.2020 г.


Правила за работа и обучение от разстояние в електронна среда

в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2020-2021 г.

———————————————————————————————

11 ноември

Заповед на Директора на ОУ „Добри Чинтулов“ 

във връзка с протокол на областния кризисен щаб за мерки за ограничаване на разпространението на Ковид-19 на територията на област Варна от 11.11.2020 г.

 

Comments are closed.