БДП

Безопасност на движението по пътищата


План за действие 2021- 2023 г. към Национална стратегия за Безопастност на движението по пътищата в ОУ „Добри Чинтулов“

Състав на УКБД за учебната 2021/2022 г.

Председател:  Самуил Борисов- старши учител прогимназиален етап

Членове:     Нели Пъндъклийска – старши учител начален етап

                       Даниела Пармаксъзова- старши учител начален етап

                       Александра Константинова- старши учител ЦОУД

                       Айкут  Мустафов – учител ФВС

План за организиране и провеждане на дейностите по БДП за учебната 2021/2022 година


Състав на УКБД за учебната 2020/2021 г.

Председател : Владимир Кандев – старши учител прогимназиален етап

Членове:         Нели Пъндъклийска – старши учител начален етап

                         Александра Константинова- старши учител ЦОУД

                         Даниела Пармаксъзова- старши учител начален етап

                         Самуил Борисов- старши учител прогимназиален етап

План за организиране и провеждане на дейностите по БДП за учебната 2020/2021 година

Седмично разписание на начален етап и прогимназиален етап – втори срок 2020/2021 година

Седмично разписание на начален етап  и прогимназиален етап – първи срок  2020/2021 година

 


Състав на УКБД за учебната 2019/2020 г.

Председател : Мария Иванова – старши учител прогимназиален етап

Членове:         Нели Пъндъклийска – старши учител начален етап

                        Димитрина Латева- старши учител ЦОУД

                        Даниела Пармаксъзова- старши учител начален етап

                        Наталия Борисова- старши учител прогимназиален етап

 

План за организиране и провеждане на дейностите по БДП за учебната 2019/2020 г. 

Седмично разписание на начален етап и прогимназиален етап – втори срок 2019/2020

В ОУ“Д.Чинтулов“ се използва маршрутна карта за най-безопасно придвижване на учениците „До училище пеша и обратно“. Тя се изработва съвместно с родителите и е гаранция за определяне на най-безопасния път на децата.

  

Материали за часовете по БДП


 

Comments are closed.