Графици

УЧЕБНА  2020/2021 г.

График на учебното време и ваканциите за учебната 2020/2021 г.

График за провеждане НВО -IV и VII клас за учебната 2020/2021 г.

Разпределение на ИУЧ- начален етап учебна 2020/2021

Разпределение на ИУЧ- прогимназиален етап 2020/2021

Разпределение спортни дейности- учебна 2020/2021

График на смените в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2020/2021

Седмично разписание на учебните часове за I – VII клас за учебната 2020/2021 г.

Седмично разписание на начален и прогимназиален етап в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2020/2021 г.- І срок

Седмично разписание на начален и прогимназиален етап в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2020/2021 г.- ІI срок

График за провеждане на консултации с ученици в начален етап за уч. 2020/2021 г.- І срок

График за провеждане на консултации с ученици в начален етап за уч. 2020/2021 г.- ІI срок

График за провеждане на консултации с ученици в начален етап- учители ЦОУД за уч. 2020/2021 г.- І срок

График за провеждане на консултации с ученици в начален етап- учители ЦОУД за уч. 2020/2021 г.- ІI срок

График за провеждане на консултации с ученици в прогимназиален етап за учебната 20120/2021 г.-І срок

График за провеждане на консултации с ученици в прогимназиален етап за учебната 20120/2021 г.-ІI срок

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация-начален етап за учебната 2020/2021 г.-І срок

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация-начален етап за учебната 2020/2021 г.-ІI срок

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация-прогимназиален етап за учебната 2020/2021 г.-І срок

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация-прогимназиален етап за учебната 2020/2021 г.-ІI срок

График за консултиране на родители и водене на уч.документация от некласни ръководители за учебната 2020/2021 г.- І срок

График за консултиране на родители и водене на уч.документация от некласни ръководители за учебната 2020/2021 г.- ІI срок

График за провеждане на час за спортни дейности в начален етап за учебната 2020/2021 г. -І срок

График за провеждане на час за спортни дейности в начален етап за учебната 2020/2021 г. -ІI срок

График за провеждане на час за спортни дейности в прогимназиален етап за учебната 2020/2021 г. -І срок

График за провеждане на час за спортни дейности в прогимназиален етап за учебната 2020/2021 г. -ІI срок

Спортен календар за учебната 2020/2021 г.
Comments are closed.