Графици

УЧЕБНА  2023/2024 г.

График на учебното време и ваканциите за учебната 2023/2024 г.

График за провеждане на НВО ІV и VІІ клас за учебната 2023/2024 г.

График на смените в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2023/2024 г.

 

Седмично разписание на учебните часове за учебната 2023/2024 г.

Седмично разписание на начален етап за учебната 2023/2024 г – втори срок

Седмично разписание на прогимназиален етап за учебната 2023/2024 г – втори срок

 

График за провеждане на консултации с ученици в начален етап за учебната 2023/2024 г.- втори срок

График за провеждане на консултации с ученици в начален етап- учители ЦОУД за учебната 2023/2024 г.- втори срок

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация-начален етап за учебната 2023/2024 г.- втори срок

 

 

График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 г.

 

График за провеждане на час за спортни дейности в начален етап за учебната 2022/2023 г. -втори срок

 

График за провеждане на текущи контролни работи-начален етап за учебната 2023/2024 г.-първи срок

 

График за провеждане на консултации с ученици в прогимназиален етап за учебната 2023/2024 г.- втори срок

 

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация-прогимназиален етап за учебната 2023/2024 г.- втори срок

 

 

График за консултиране на родители и водене на уч.документация от некласни ръководители за учебната 2023/2024 г.- втори срок

График за провеждане на час за спортни дейности в прогимназиален етап за учебната 2023/2024 г. – втори срок

 

График за провеждане на  контролни работи – прогимназиален етап за учебната 2023/2024 г. – втори срок

 

Спортен календар за учебната 2023-24 г.

 

Comments are closed.