Занимания по интереси

                                                            


Групи за занимания по интереси в ОУ“Добри Чинтулов“

за учебната 2023/2024 година

1. Клуб „Полезна Математика“

Тематична област : Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: Галина Николова

 

2. Клуб „Математика за всеки“

Тематична област : Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: Дора Димитрова

 

3. Клуб „Да знаем повече“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Езиков свят

Ръководител: Росица Русева

 

4. Клуб „Езикова работилница“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Езиков свят

Ръководител: Росица Русева

 

5. Клуб „Млад читател“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението-моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Гергана Джунева

 

6. Клуб „Приятели на библиотеката“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението-моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Гергана Джунева

 

7. Клуб „Любознайко“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението-моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Незабравка Събева

 

8. Клуб „Млад природолюбител“

Тематична област : Природни науки

Тематична подобласт: Околна среда

Ръководител: Людмила Герчева

 

9.Клуб „Чинтуловчета“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението-моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Йоана Алексиева

 

10. „Разкази и разказвачи“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението-моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Миролюба Стоянова

 

11. Клуб „В света на математиката“

Тематична област : Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: Вася Стойкова

 

12. Клуб „Магията на математиката

Тематична област : Математика

Тематична подобласт: Математическо моделиране

Ръководител: Таня Маринова

 

13. Клуб „Практическа граматика“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Хуманитарни познания

Ръководител: Борислава Димитрова

 

14. Клуб „Пея, играя, творя“

Тематична област : Изкуство и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: Татяна Димова

 

15. Клуб „Ученическо самоуправление-активни граждани в училище“

Тематична област : Гражданско образование

Тематична подобласт: Интеркултурни знания и кутура

Ръководител: Стоян Стоянов

 

16. Клуб „Малък програмист“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт:Развитие на въображението-моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Зара Феттова

 

17. Група „Вълшебна дъга“

Тематична област : Изкуства и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: Зара Феттова

 

18. Клуб „Изящни изкуства“

Тематична област : Изкуства и култура

Тематична подобласт: Изящни изкуства

Ръководител: Кремена Иванова

 

19. Клуб „Светът на куклите“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението-моделиране, творчество, игри и памер

Ръководител: Кремена Иванова

 

20. Клуб „Малки мажоретки“

Тематична област : Изкуства и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: Мая Костадинова

 

21. Клуб „Мажоретки“

Тематична област : Изкуства и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: Мая Костадинова

 

22. Клуб „Художествена гимнастика“

Тематична област : Спорт

Тематична подобласт: Индивидуални спортове

Ръководител: Мая Костадинова

 

23. Клуб „Волейбол-момичета“

Тематична област : Спорт

Тематична подобласт: Колективни спортове

Ръководител: Мая Костадинова

 

24. Клуб „Мини футбол“

Тематична област : Спорт

Тематична подобласт: Колктивни спортове

Ръководител: Радослав Василев

 

25. Клуб „Волейбол-мoмчета“

Тематична област : Спорт

Тематична подобласт: Колективни спортове

Ръководител: Радослав Василев

 

26. Клуб „Шах“

Тематична област : Спорт

Тематична подобласт: Индивидуални спортове

Ръководител: Йонко Пенев

 

27. Клуб „Шах“

Тематична област : Спорт

Тематична подобласт: Индивидуални спортове

Ръководител: Йонко Пенев

 

28. Клуб „Българознайко“

Тематична област : Гражданско образование

Тематична подобласт: Емоционална интелигентност

Ръководител: Таня Германова

 

29. Клуб „Спортно-подготвителни игри“

Тематична област : Спорт

Тематична подобласт: Колективни спортове

Ръководител: Женя Димитрова

 

30. Клуб „Знам.Мога.Успявам“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въобръжението-моделиране, творчество,игра и памет

Ръководител: Василка Христова

 

31. Клуб „Малки футболисти“

Тематична област : Спорт

Тематична подобласт: Колективни спортове

Ръководител: Калоян Георгиев

 

32. Клуб „Народни танци-Перун“

Тематична област : Изкуство и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: Станислав Атанасов

 

33. Клуб „Народни танци-Перун“

Тематична област : Изкуство и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: Станислав Атанасов

 

33. Група „Спортни игри“

Тематична област : Спорт

Тематична подобласт: Колективни спортове

Ръководител: Женя Тодорова

 


Групи за занимания по интереси в ОУ“Добри Чинтулов“

за учебната 2022/2023 година

 

1. „Любители на природата“

Тематична област : Природни науки

Тематична подобласт: Околна среда

Ръководител: Виолетка Проданова

 

2. „Здравословен начин на живот“

Тематична област : Екологично образование и здравословен начин на живот

Тематична подобласт: Знания за здравето

Ръководител: Александра Константинова

 

3. „Аз мога да творя“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Хуманитарни познания

Ръководител: Галина Орманова

 

4. Клуб „Приятели на библиотеката“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението-моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Гергана Джунева

 

5. Клуб „Млад читател“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението-моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Гергана Джунева

 

6. „Английска лаборатория“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Езиков свят

Ръководител: Дияна Панова

 

7. Клуб „Любознайко“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението-моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Незабравка Събева

 

8. „Магията на българското творчество“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението-моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Светлана Боянова

 

9. Клуб „Чинтуловчета“

Тематична област : Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението-моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Йоана Алексиева

 

10. „Интересна математика“

Тематична област : Математика

Тематична подобласт: Математическо моделиране

Ръководител: Инджисел Мехмед

 

11. „Полезна и забавна математика“

Тематична област : Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: Вася Стойкова

 

12. Клуб „Може ли светът без математика?“

Тематична област : Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: Таня Маринова

 

13. Клуб „Математиката“

Тематична област : Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: Павлина Петранова

 

14. Клуб „Забавна математика“

Тематична област : Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: Искра Суванджиева

 

15. Клуб “ Околосветско пътешествие“

Тематична област : Гражданско образование

Тематична подобласт: Интеркултурна комуникация

Ръководител: Таня Германова

 

16. Клуб „Граждани на света“

Тематична област : Гражданско образование

Тематична подобласт: Интеркултурна комуникация

Ръководител: Стоян Стоянов

 

17. Група „Вълшебна дъга“

Тематична област : Изкуства и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: Зара Феттова

 

18. Клуб „Изящни изкуства“

Тематична област : Изкуства и култура

Тематична подобласт: Изящни изкуства

Ръководител: Кремена Иванова

 

19. Клуб „Малки мажоретки“

Тематична област : Изкуства и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: Мая Костадинова

 

20. Клуб „Мажоретки“

Тематична област : Изкуства и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: Мая Костадинова

 

21. Клуб „Гимнастика“

Тематична област : Спорт

Тематична подобласт: Индивидуални спортове

Ръководител: Мая Костадинова

 

22. Клуб „Художествена гимнастика“

Тематична област : Спорт

Тематична подобласт: Индивидуални спортове

Ръководител: Мая Костадинова

 

23. Клуб „Шах“

Тематична област : Спорт

Тематична подобласт: Индивидуални спортове

Ръководител: Йонко Пенев

 

24. Спортно-подготвителни игри

Тематична област : Спорт

Тематична подобласт: Колективни спортове

Ръководител: Радослав Василев

 

25. Спортно-подготвителни игри/футбол

Тематична област : Спорт

Тематична подобласт: Колективни спортове

Ръководител: Симеон Момчилов

 

 


 

Групи за занимания по интереси в ОУ“Добри Чинтулов“

за учебната 2021/2022 година

1. Клуб „Как да бъдем здрави?“

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот

Тематична подобласт: Знания за здравето

Ръководител: Виолетка Проданова

 

2. „Българският език лесен и интересен“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Езиков свят

Ръководител: Галина Орманова

 

3. Клуб „Аз мога да творя“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Езиков свят

Ръководител: Галина Орманова

 

4. Клуб „Занимателна граматика“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Езиков свят

Ръководител: Лена Николова 

 

5. Клуб „Знам, мога, творя, играя“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Нели Пъндъклийска

 

6. Клуб „Приятели на библиотеката“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Гергана Джунева

 

7. Клуб „Млад читател“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Гергана Джунева

 

8. Клуб „Любознайко“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Незабравка Събева

 

9. Клуб „В училище е интересно и забавно“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: Йоана Алексиева

 

10. Клуб „Математиката лесна и интересна“

Тематична област: Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: Павлина Петранова

 

11.  Клуб „Математиката – лесна, интересна и полезна“

Тематична област: Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: Веселина Иванова

 

12. Клуб „Приключения в МАТландия“

Тематична област: Математика,

Тематична подобласт: Математическо моделиране

Ръководител: Таня Маринова

 

13. Клуб „Интересна математика“

Тематична област: Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител:  Инджисел Мехмед

 

14. Клуб „Гражданин на света“

Тематична област: Гражданско образование

Тематична подобласт: Интеркултурна комуникация

Ръководител: Стоян Стоянов

 

15. Клуб „Аз обичам България“

Тематична област: Гражданско образование

Тематична подобласт: Емоционална интелигентност

Ръководител: Таня Германова

 

16. Клуб „Изящни изкуства

Тематична област: Изкуство и култура

Тематична подобласт: Изящни изкуства

Ръководител: Кремена Иванова

 

17. Клуб „Мажоретки“

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: Мая Костадинова

 

18. Клуб „Малки мажоретки“

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: Мая Костадинова

 

19. Клуб „Гимнастика“

Тематична област: Спорт

Тематична подобласт: Индивидуални спортове

Ръководител: Мая Костадинова

 

20. Клуб „Шах“

Тематична област: Спорт

Тематична подобласт: Индивидуални спортове

Ръководител: Самуил Борисов

 

21. Клуб „Футбол“

Тематична област: Спорт

Тематична подобласт: Колективни спортове

Ръководител: Айкут Мустафов


Групи за занимания по интереси в ОУ“Добри Чинтулов“

за учебната 2020/2021 година

1. Клуб „Земята- наш дом“

Тематична област: Природни науки

Тематична подобласт: Околна среда

Ръководител: старши учител БЗО и ЧП Виолетка Проданова

 

2. „Българският език лесен и интересен“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Езиков свят

Ръководител: старши учител БЕЛ  Галина Орманова

 

3. Клуб „Екология“

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот,

Тематична подобласт: Екология

Ръководител: старши учител  ЧП и ХООС Владимир Кандев

 

4. „Забавни компютърни игри“

Тематична област: Дигитална креативност

Тематична подобласт: Дигиталните умения

Ръководител: старши учител начален етап Василка Христова

 

5. Клуб „Знам, мога, творя, играя“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: старши учител начален етап Нели Пъндъклийска

 

6. „Вълшебни приключения с Моливко“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: старши учител начален етап Теменужка Михалева

 

7. Клуб „Знам и мога“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: старши учител начален етап Лидия Чонова

 

8. „Математическо приключение“

Тематична област: Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: старши учител начален етап Радка Кирова

 

9. „Мога, зная, творя“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: старши учител начален етап Дияна Иванова

 

10. Клуб „Магията на математиката“

Тематична област: Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: старши учител математика Таня Маринова

 

11. „Магията на математиката“

 Тематична област: Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: старши учител математика Таня Маринова

 

12. Клуб „Забавен английски език“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Езиков свят

Ръководител: старши учител начален етап АЕ Дияна Панова

 

13. „Приложна математика“

Тематична област: Математика

 Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: ЗДУД прогимназиален етап  Иванка Николова

 

14. Клуб „Занимателна математика“

Тематична област: Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: старши учител математика Павлина Петранова

 

15. „Английска граматика“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Езиков свят

Ръководител: старши учител начален етап  Татяна Димова

 

16. „Мажоретки“

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: старши учител ФВС Мая Костадинова

 

17. „Малки мажоретки“

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: старши учител ФВС Мая Костадинова

 

18. „Футбол“

Тематична област: Спорт

Тематична подобласт: Колективни спортове

Ръководител: учител ФВС Айкут Мустафов

 

19. „Мини футбол“

Тематична област: Спорт

Тематична подобласт: Колективни спортове

Ръководител: учител ФВС Айкут Мустафов

 

20. Клуб „Любознайко“

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: старши учител начален етап Незабравка Събева

 

21. Клуб „Аз съм българче“

Тематична област: Гражданско образование

Тематична подобласт: Интеркултурна комуникация

Ръководител: учител начален етап Татяна Христова


                           Групи за занимания по интереси в ОУ“Добри Чинтулов“

                                                 за учебната 2019/2020 година


1.Творим в дигиталния свят.

Тематична област: Дигитална креативност

Тематична подобласт: Дигиталните умения

Ръководител:  главен учител начален етап Елизабет Влаева

 

2. Вълшебните приключения на Моливко.

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

 Ръководител: старши учител начален етап Теменужка Михалева

Занимания в група по интереси „Вълшебните приключения на Моливко“ -1 В клас

 

3. Здраве и екология.

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот

Тематична подобласт: Знания за здравето

Ръководител: старши учител начален етап Дияна Иванова

Занимания в група по интереси „Здраве и екология“- 1 Г клас

 Представителна изява

 

4. Малки мажоретки.

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: старши учител ФВС Мая Костадинова

 

5. Мажоретки.

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства

Ръководител: старши учител ФВС Мая Костадинова

 

6. Сръчни ръчички.

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт: Приложни изкуства

Ръководител: старши учител начален етап  ЦОУД  Димитрина Латева

 

7. Знам и мога.

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

Ръководител: старши учител начален етап Лидия Чонова 

 Занимания в група по интереси „Знам и мога“ -1 А клас

 Представителна изява 

 

8. Математическо приключение.

Тематична област: Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: старши учител начален етап Радка Кирова

Занимания в група по интереси „Математическо приключение“ – 1 Б клас

 

9. Малък природолюбител.

Тематична област: Природни науки

Тематична подобласт: Околна среда

Ръководител: старши учител начален етап Стоянка Михова

Занимания в група по интереси „Млад природолюбител“-1 Д клас

 

10. Футбол.

Тематична област: Спорт

Тематична подобласт: Колективни спортове

Ръководител:  учител ФВС Айкут Мустафов

 

11. Занимателна граматика и литература.

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Езиков свят

Ръководител: старши учител БЕЛ  Галина Орманова

 

12. Английска лаборатория.

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Езиков свят

Ръководител: старши учител начален етап АЕ Дияна Панова

 

13. Забавен английски език – учим и играем.

Тематична област: Технологии

Тематична подобласт: Езиков свят

Ръководител: старши учител начален етап АЕ Галина Тинчева

Занимания в група по интереси „Забавен английски език – учим и играем“– 2 А клас

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

 

14. Млад еколог.

Тематична област: Природни науки

Тематична подобласт: Околна среда

Ръководител: главен учител БЗО и ЧП Виолетка Проданова

 

15. Природата – наш дом.

Тематична област: Природни науки

Тематична подобласт: Околна среда

Ръководител: старши учител начален етап Нели Пъндъклийска

Занимания в група по интереси „Природата – моят дом“ – 1 Е клас

 

16. Знания за здравето.

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот

Тематична подобласт: Знания за здравето

Ръководител: старши учител ЧП и ХООС  Владимир Кандев

 

17. Изящни изкуства.

Тематична област: Изкуства и култура

Тематична подобласт: Изящни изкуства

Ръководител: старши учител изобразително изкуство Кремена Иванова

 

18. Приключения с английски език.

Тематична област: Гражданско образование

Тематична подобласт: Интеркултурна комуникация

Ръководител: старши учител начален етап Татяна Димова

Занимания в група по интереси „Приключения с английски език“

Занимания в група по интереси „Приключения с английски език“-2

Занимания в група по интереси „Приключения с английски език“-3

 

19. Занимателна математика.

Тематична област: Математика

Тематична подобласт: Приложна математика

Ръководител: старши учител математика Павлина Петранова

Comments are closed.