Конкурси, състезания и НВО

Учебна 2018/2019 г.

НВО

Заповед РД 09-1705 от 29.08.2018 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за НВО в IV и VII клас

 

НВО – IV клас

  • Провеждане на писмени изпитвания за установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени с държавните образователни изисквания за учебното съдържание по български език и литература, по математика, по човекът и природата и по човекът и обществото за началния етап на основното образование, както следва:

                 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

–  09 май 2019 г.
                              МАТЕМАТИКА –  10 май 2019 г.
                              ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО –  14 май 2019 г.
                              ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
–  16 май 2019 г.
  • Изпитването за всеки от учебните предмети се провежда едновременно за учениците от всички паралелки от IV клас в училището и започва в 10.00 ч. на определения ден.
  • Изпитването по всеки от определените учебни предмети е писмено и се провежда чрез решаване на тест за един учебен час – 40 мин.
  • Тестовете по МАТЕМАТИКА, по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА и ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които един е верен, и 3 задачи от отворен тип. По БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него.

Comments are closed.