Персонални отличия

д-р Веселин Михалев – директор

2007г. – Почетно отличие ,,Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката за високопрофесионална дейност в системата на образованието

2011г. – Плакет ,,20 години Варненски свободен университет,,Черноризец Храбър“-сребърен. Решение на Академичния съвет с протокол №2/27.09.2011 г.

2013г. – Плакет с почетен знак на Министерството на образованието, младежта и науката

2013г. – Почетен плакет на кмета на община Варна- г-н Иван Портних

Радостслава Петкова – ст. учител в начален етап

2009г. – Почетно отличие ,,Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката за високопрофесионална дейност в системата на образованието

Бойка Крумова – ст. учител по физическо възпитание и спорт

2013г. – Почетно отличие ,,Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета

Веселин Чакъров – ст. учител по изобразително изкуство

2009г. – Общинско отличие „Млад учител“ за мотивиран и добър старт в учителската професия

Ася Георгиева – учител в начален етап

2011г. – Общинско отличие „Млад учител“ за мотивиран и добър старт в учителската професия

Теменужка Михалева – ст. учител в начален етап

2013г. – Първо място в Седми национален конкурс „Училището – желана територия на ученика“

Цветанка Симеонова  – ст. учител по английски език в начален етап

2013г. – Първо място в Седми национален конкурс „Училището – желана територия на ученика“

Женя Димитрова – гл. учител в начален етап

2012г. – Награда „Варна“ за прилагане на съвременни педагогически практики

2013г. – грамота от Пети национален конкурс за учители творци на издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000”

2011г. – грамота от Трети национален конкурс за учители творци на издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000”

2010г. – грамота от Втори национален конкурс за учители творци на издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000”

2009г. – грамота от Първи национален конкурс за учители творци на издателска къща „Анубис” и издателство „Булвест 2000”

2009г. – Трета награда за компютърна презентация в Общински конкурс „Моята България“

2008г. – Първа награда за компютърна презентация в Общински конкурс „Моята България“

 

 

 

 

 

Comments are closed.