Проект „Твоят час“ – 2016/2017 г.

Проект „Твоят час“ – учебна 2016/2017 г.

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1″

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г.

Електронна платформа на проекта

Информационна система за управление и отчитане на проекта

Индивидуална образователна карта

Анкетна карта

 1. „Чета с разбиране, пиша без грешки“ – ръководител Нели Веселинова Пъндъклийска
 2. „Аз съм грамотен“ – ръководител Лена Тодорова Николова
 3. „Българският език – лесен и интересен“ – ръководител Галина Василева Орманова
 4. „Математиката – лесна, интересна и полезна“ – ръководител Иванка Тодорова Николова
 5. „Това го мога и аз“ – ръководител Веселинка Тодорова Куртева
 6. „Забавна математика“ – ръководител Гюлджан Юмер Сертер
 7. „Задачки-закачки“ –ръководител  Атанаска Митева Колева
 8. „Занимателна математика“ – ръководител Росица Иванова Станева
 9. „Работилница – творилница“ – ръководител Светлана Николаева Караджова
 10. Творческа работилничка  „Ръкоделко” – ръководител Боряна Панайотова Пеева
 11. „Учим руски език“ – ръководител Валя Андреева Василева
 12. „Опознай, изследвай и твори“ – ръководител Теменужка Петрова Михалева
 13. Арт-клуб „Приложно изкуство“ – ръководител Димитрина Василева Латева
 14. „Имам си прозорче светло към света“ – четене с разбиране – ръководител Лидия Стайчева Чонова
 15. „В чудния свят на математиката“ – ръководител Радка Петрова Кирова
 16. „Сръчни ръце“ – ръководител Дияна Петрова Иванова
 17. Театрално студио „Весели сезони“ – ръководител Женя Николова Димитрова
 18. „Децата творят“ – ръководител Радка Стоянова Николова
 19. „Знам и мога“ – ръководител Незабравка Събева Събева
 20. „Математиката – лесна и интересна“ – ръководител Ася Георгиева Николова
 21. Формация „Пъстри интервали“ – ръководител Константин Божилов Кукушев
 22. Шахматен клуб „Веселин Топалов“ – ръководител Минко Костадинов Шишков

Comments are closed.