Публични покани

- Условия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на разливочна

- Проект на договор за наем

 - Споразумителен протокол 1

- Споразумителен протокол 2

- Декларация 1

- Декларация 2

- Декларация 3

- Заявление за участие в конкурс

- Приложение 1 – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Изисквания към кандидата за участие и изпълнение на поръчката

 - Приложение 2 – Проекто-договор

- Условия за провеждане на конкурс за отдаване под наем на училищен бюфет

- Проект на договор за наем

- Споразумителен протокол

- Декларация 1

- Декларация 2

- Декларация 3

- Заявление за участие в конкурс за отдаване под наем на училищен бюфет /15 кв.м./

- Указания за подготовка на офертата за участие в процедурата

- Описание по обособени позиции по процедурата

- Приложение 1 – Ценова оферта

- Договор

– Приложение №1- Техническа спецификация

Comments are closed.