Участие в научни форуми

д-р Веселин МихалевПърви международен симпозиум на директорите на учебните заведения от Балканските държави на тема: „По пътя към електронното образование”, Словения /29-30 ноември 2013г./ 

Теменужка Михалева и Цветанка Симеонова – VІІ конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности, София – Албена /Участие с доклад на тема ,,Студио за театър на английски език – иновативна педагогическа практика, обективизирана като форма на извънкласна дейност в ОУ,,Добри Чинтулов“-Варна.“ – 2014г.

Теменужка Михалева и Цветанка Симеонова – Пета юбилейна пролетна национална конференция на тема: ,,Професионалната компетентност на учителя“ с продължаваща обмяна на опит в Истанбул / Участие с доклад на тема„Самопознанието и личностното развитие на учителя – ключова компетентност и предпоставка за реализирането на творческия потенциал на учениците чрез ИКД-Студио за театър на английски език“/21.03.2014 г. – 24.03.2014 г./

Румяна СпасоваКонференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век“ , Варна /2001-2013г./

Румяна Спасова20 юбилейна конференция на ДПП в България, Варна /7-9 юни 2013г./

Виолета Проданова – Международен симпозиум /ЦЕРН/ – 2013г.

Радостслава Петкова Конференция „Училището – желана територия на ученика“, Варна /2009г./ – с доклад

Женя Димитрова и Радка Николова – Конференция „Училището – желана територия на ученика“, Варна /2009г./ – с доклад

Цветанка Симеонова и Теменужка Михалева – Конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век“ , Варна /2012г./ – съпътстваща програма

Цветанка Симеонова и Теменужка Михалева – Конференция „Училището – желана територия на ученика“, София /2013г./ – с доклад

Женя Димитрова50 години ДИПКУ-Варна, юбилейна научна конференция с международно участие „Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през XXI век“, /26-28 май 2005г./ – с 2 доклада

Нели Пъндъклийска 50 години ДИПКУ-Варна, юбилейна научна конференция с международно участие „Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през XXI век“, /26-28 май 2005г./ – с доклад

Радка Кирова 50 години ДИПКУ-Варна, юбилейна научна конференция с международно участие „Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през XXI век“, /26-28 май 2005г./ – с доклад

Виолетка Проданова III Национална научно-практическа конференция по Биологично образование /2007г./

Владимир Кандев III Национална научно-практическа конференция по Биологично образование /2007г./

Галина Тинчева Национална конференция „Cambridge day 2010, София /16.04.2010г./

Румяна Спасова – Национална конференция „Час за Европа“ /2012г./

Валя Василева – Национална конференция „Час за Европа“ /2012г./

Валя Василева – Национална конференция „Качество на образованието“ /2013г./

Росица Русева – Национална конференция по БЕЛ /май 2010г./

Нели Стойчева – Национална конференция /областен кръг/. Направление: Педагогически иновационни методи и технологии за  формиране на ключови компетентности“ – с доклад /30 март 2010г./

 

Comments are closed.