Училищен ученически съвет

 

Учебна 2020/2021 година


11 декември

Училищен вестник „Чинтуловски искри“ - бр. 1, 2020 г. 

Училищен вестник „Чинтуловски искри“- бр. 1, 2019 г.

 


16 ноември

Международен ден на толерантността 

На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.

Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност:

“Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност”.

ТОЛЕРАНТНОСТТА Е:

—  Сътрудничество в дух на партньорство;

—  Готовност да се съобразяваме с чуждото мнение;

—  Уважение на човешкото достойнство;

—  Зачитане правата на другите;

—  Приемане на другите, каквито са;

—  Способност да се поставяш на мястото на другия;

—  Признание на многообразията;

—  Признаване на равенството между хората;

—  Търпимост към чуждото мнение, поведение и религия;

—  Отказ да доминираш над другите, да им причиняваш болка, насилие и вреда.

 

Ние, от Училищния ученически съвет изведохме няколко Принципа на толерантността:

—  Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.

—  Един за всички, всички за един!

—  Рамките ограничават човешкия дух.

—  Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.

—  Не издигай стени!

—  Търпение, доброжелателност, разбиране.

—  Не бъди безразличен!

—  Обичай!

—  Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!

Приемай хората, макар да са различни по външен вид, с различни интереси, поведение и ценности!

Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си.

 

МАТЕРИАЛЪТ Е ПОДГОТВЕН ОТ УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ


13  ноември

Международен ден на незрящите и Световен ден на добротата

На 13 ноември светът отбелязва Международния ден на незрящите и Световния ден на добротата. Двата дни са съвместени на една дата не случайно, защото са свързани по между си. Слепите хора се нуждаят от подкрепата на зрящите, а зрящите добри хора винаги изпитват вътрешна потребност да помагат на нуждаещите се.

                                                              Малко интересни факти:

  • Според изследванията на психолози колкото повече добри постъпки върши човек, толкова по-щастлив се чувства. Учени са на мнение, че тези, които дават ежедневно израз на своята благодарност, се чувстват много по-добре физически и изпитват вътрешна удовлетвореност и хармония.
  • Учените от университета в Мичиган (САЩ) констатират, че добрите хора по-малко боледуват и живеят по-дълго. Отбелязват също, че отзивчивите хора живеят средно с около 9 години по-дълго. Когато човек прави нещо добро за другите, неговият мозък изработва по-голямо количество от т. нар. хормони на щастието- ендорфин и серотонин, посочват учените.

Денят се отбелязва от хората по цял свят и целта му е да покаже, че ключът към всяко човешко същество е ДОБРОТАТА.