Творческа работилничка  „Ръкоделко” – ръководител Боряна Панайотова Пеева

 ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

ТВОРЧЕСКА РАБОТИЛНИЧКА ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО „РЪКОДЕЛКО”

I. Цели:

 • Възпитателни:
 • Запознаване с художествените традиции на които се основава това изкуство и тяхното значение за изграждане на ново отношение към тях у подрастващите  в съвременните му  интерпретации в бита и заобикалящата ни действителност;
 • Осъзнаване на факта, че изкуството няма граници;
 •  Възпитаване на уважение и толерантност към хората с различни от нашите понятия за красиво, уважение и търпимост към чуждото мнение;
 • Обогатяване познанията на участниците за съвременните тенденции и техники в декоративно-приложните изкуства чрез развиване тяхната креативност и познания в различни направления;
 • Възможност за развиване и усъвършенстване  на понятията – естетика и вкус. Възпитаване в хармония и мода;
 • Образователни:
  • Развиване на креативно, оригинално мислене, съобразителност и въображение, за да могат ефективно да разрешават възникналите проблеми и предизвикателства;
 • Стимулиране на процеса за самостоятелна дейност чрез осигуряване на възможности за изпълнение на практически задачи и творческа изява; 
 •  Повишаване на духовно-нравствените ценности на учениците, развиване и доусъвършенстване естественото влечение на децата към красивото, откриване на прекрасното в ежедневните занимания
 • Обогатяване познанията на участниците чрез запознаване с направления, течения, техники, школи и емоционално общуване с произведенията на приложното изкуство (презентации, албуми, посещения в галерии и пр.)
 • Надграждане естетическия вкус към красивото, градивното и възпитаване на хармония във възприемането на околната среда чрез създаване на творби, в които се използват само рециклирани  материали;

II. Очаквани резултати:

 • Да изградим у децата един толерантен и позитивен модел на общуване с връстниците, семейството и природата.

Comments are closed.