„Учим руски език“ – ръководител Валя Андреева Василева

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

„УЧИМ РУСКИ ЕЗИК“

I. Цели:

  • Да се запознаят учениците с руската азбука, да изградят основите на обучението по руски език като един от славянските езици.
  • Да получат лингвострановедска информация за страната, чийто език изучават, съобразена с възрастовите особености на децата от началното училище (къде е Русия на картата , кой град е столица, какво е знамето и др.)
  • Да се развиват комуникативните умения на учениците, като придобиват знания да водят диалог, да пишат писмо – традиционно и електронно, да намерят приятели, говорещи руски език за кореспонденция.
  • Да се докоснат до съкровищницата на руското изкуство, до научните достижения и до големите  спортни постижения на Русия.

II. Очаквани резултати:

  • Водене на диалог по теми, близки до ежедневието на децата
  • Заучаване на стихове песни, гатанки на руски език
  • Умение да четат адаптиран текст
  • Възпитание на положително отношение към руския народ-славяни, православни християни, освободители на България от турско робство.

 

Comments are closed.