„В чудния свят на математиката“ – ръководител Радка Петрова Кирова

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

„В ЧУДНИЯ СВЯТ НА МАТЕМАТИКАТA

I. Цели:

  • Да се задълбочат знанията по математика и да се осъществи преносът им в нестандартни за учениците ситуации за развитие на творческите им способности.
  • Да се стимулират учениците за участие в математически състезания.
  • Да се развие логическото им мислене, тяхната съобразителност, досещане, находчивост.

II. Очаквани резултати:

Учениците да умеят да прилагат усвоените знания и умения при решаване на различни типове занимателни задачи-логически, текстови, нестандартни, задачи-шеги и закачки и други.


15 февруари 2017 г.

Публична изява

На 15.02.2017 г. в ОУ „Добри Чинтулов“ се проведе представителна изява група за занимания по интереси „В чудния свят на математиката“ с ученици от 2.д клас с ръководител Радка Кирова: математическо състезание между отборите „Вихър“ и „Комета“.
Състезанието се проведе пред учениците от 2.ж клас с класен ръководител Стоянка Михова. Учениците решаваха логически, занимателни и нестандартни задачи, като показаха своята съобразителност, остроумие и досетливост. Състезанието завърши с победа за отбор „Вихър“. На гостите беше представена и презентация със задачите от състезанието.

                                

                                


26 януари 2017 г.

Публична изява

 Проект „Твоят час“ – група „В чудния свят на математиката“ – 2.Д клас с  ръководител Радка Кирова

На 26.01.2017 г. учениците подредиха изложба от изработените композиции и я представиха на първокласниците от 1.А клас – рецитираха стихчета, зададоха гатанки и помогнаха на първокласниците да създадат и те композиции от геометрични фигури. /Още снимки в галерията/

                                 

                                 


25 януари 2017 г.

Занятие с родител

На 25.01. се проведе изключително забавно занятие с участието на майката и малката сестричка на Никол при създаването на композиции от геометрични фигури.

                                   


декември 2016 г.

Група „В чудния свят на математиката“: снимки от занятие с родител „Решаване на ребуси“ с майката на Габриела. /Снимки в галерията/

                           

                           

месец ноември 2016 г.

                          

Comments are closed.