Театрално студио „Весели сезони“ – ръководител Женя Николова Димитрова

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

ТЕАТРАЛНО СТУДИО „ВЕСЕЛИ СЕЗОНИ“

I. Цели:

 • Чрез многоплановите и многопосочни средства на актьорското майсторство учениците да развият способности и да формират умения правилно да говорят, логично да мислят и да действат в предварително зададени  обстоятелства на базата на авторов текст и импровизации.
 • Стимулиране желанието за изява пред публика.
 • Създаване на интерес към театралното изкуство.
 • Развиване на творческото мислене.
 • Обогатява се езиковата култура на участниците.                                                  
 • Утвърждаване на училището като място с творческа атмосфера, с хармонични отношения, взаимно уважение, разбирателство, диалог и сътрудничество.
 • Участие в училищни празници и мероприятия.

II. Очаквани резултати:

 • Творчеството  да насърчи децата към изява, емоционална съпричастност и самооценка на собствените резултати.
 • Повишаване на творческите постижения на учениците.
 • Съобразно възрастовите особености на децата, допирът им до театралното изкуството да се превърне в приятно и  полезно занимание.
 • Усъвършенстване на техниката на говора, дишането, артикулацията, правоговора.
 • Изграждане на специфични способности и техники за публично представяне на идеи и проекти и за работа в екип.
 • Развитие на личностни качества: самоувереност, дисциплина, организираност, гъвкавост и изобретателност.

2 март 2017 г.

„Вълшебната книга на България“ – публична изява

В навечерието на Националния ни празник- Трети март, учениците от театрално студио „Весели сезони“, участващи в проект „Твоят час“ с ръководител Женя Димитрова, представиха пред своите родители и учители „Вълшебната книга на България“. На сцената на актовата зала в ОУ „Добри Чинтулов“, на фона на мултимедийни картини и видео за значими исторически личности и събития, природни забележителности и паметни за всички българи места,   звучаха стихове и песни за родната страна. Учениците получиха грамоти от ръководството на училището за своята изява. /Още снимки в галерията/

                           

                           

                           


22 декември 2016 г.

Смях, весело коледно настроение, царски бал, принц, принцеси, Пипи, танци, песни, актьорски таланти – това беше само част от спектакъла „Коледни чудеса“  на групата за дейности по интереси  по проект „Твоят час“ Театрално студио „Весели сезони“ с участието на учениците от 3. А клас с ръководител Женя Димитрова. За доброто представяне учениците получиха лакомства, малки коледни подаръчета и поздравителна картичка. Спектакълът се осъществи с помощта на родителите на учениците, а в него участваха и приятелите на театралното студио – децата от танцов състав за народни танци „Перун“ към училището с ръководител Станислав Атанасов. /Още снимки в галерията./

                                 

                                 

                                 

Comments are closed.