„Децата творят“ – ръководител Радка Стоянова Николова

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

„ДЕЦАТА ТВОРЯТ“

I. Цели:

 • Създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности.
 • Развитие на уменията за учене, компетентности и творческите способности на учениците
 • Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците.
 • Изграждане на по-висока увереност в собствените сили на децата, и насърчаването на бъдещата им социализация, професионална и лична реализация.
 • Прилагане на разнообразни методи, средства и форми за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на децата и мотивираща позитивна среда.
 • Развитие на фантазията и въображението, които са основа за творческа продуктивна дейност.
 • Разглеждане творчеството като познание и отражение на познанието за света, за хората, за човешките отношения и за изкуството.

II. Очаквани резултати:

 • Творчеството  да насърчи децата към изява, емоционална съпричастност и самооценка на собствените резултати.
 • Повишаване образователните постижения на учениците.
 • Съобразно възрастовите особености на децата, допирът им до изкуството да се превърне в колкото приятно, толкова и  полезно занимание.
 • Изкуството дава възможност на детето да види обектите и действителността от много страни и така по-цялостно да ги опознае и разбере.
 • Да разберат единството между наука и изкуство.

22 декември 2016 г.

„Коледни вълшебства“

На 22 декември 2016 г. в лекционна зала се проведе публична изява на учениците от 3.Б клас от групата за дейности по интереси „Децата творят“към проект „Твоят час“ с ръководител Радка Николова. Децата сами подготвиха сценария и костюмите за своята изява. /Още снимки в галерията./

                         

                         

 

Comments are closed.