„Знам и мога“ – ръководител Незабравка Събева Събева

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

„ЗНАМ И МОГА“

I. Цели:

  • Повишаване на мотивацията за учене чрез развитие на творческия потенциал посредством дейности по интереси.
  • Превръщане на училището в по-привлекателно място.

II. Очаквани резултати:

  • Развитие на уменията за учене
  • Развитие на компетентностите и творческите способности
  • Оползотворяване на свободното време
  • Осигуряване на възможности за изява и изграждане на увереност в собствените сили
  • Ефективно взаимодействие между ученици, родители и учители

19 януари 2017 г.

Занятие с родители „Вече съм голям, шия копче сам“

При голям интерес и с много забавни моменти премина занятието с  родители „Вече съм голям, шия копче сам“ на учениците от 3.В клас от група за занимания по интереси „Знам и мога“  ръководител Незабравка Събева. /Още снимки в галерията/

                          

                          


22 декември 2016 г.

Изработване на сурвачки

Занятие под ръководството на родители на ученици от 3.В клас – група за дейности по интереси „Знам и мога“ с ръководител Незабравка Събева. /Още снимки в галерията/

            

            

            

 

Comments are closed.