„Аз съм грамотен“ – ръководител Лена Тодорова Николова

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  „АЗ СЪМ ГРАМОТЕН“

I. Цели:

  • Учениците да преодолеят обучителните си затруднения.                                                                               
  • Да попълнят пропуски в учебния материал по предмета от минали години.                                
  • Повишаване на мотичацията за учене и потенциала на учениците.                                               
  • Поставя се акцент  върху четене с разбиране на текст, създаването, анализа и редактирането на текстове, както и върху езиковите правила, при прилагането на които петокласниците срещат трудности.

II. Очаквани резултати:

  • Да преодолеят сериозни пропуски в знанията си от минали години. 
  • Да бъдат мотивирани, с интерес и желание да изучават предмета и се включват в работата в часовете по БЕЛ.
  • Да добият умения за адекватна употреба на езикови средства с оглед ситуациите на общуване.
  • Повишаване на правоговорната и правописната култура на  учениците.
  • Да осмислят, да предават със свои думи даден текст и да го анализират, да отделят същественото.
  • Да създават собствени текстове.

22 декември 2016 г.

На 22 декември групата „Аз съм грамотен“ проведе открито занятие, съвместно с родителите на участниците в проекта „Твоят час“. Темата на урока: „КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ“ /изразително представяне на коледни благопожелания, стихотворения и приказки/.Група от коледари поздрави гостите, а участниците от групата – Даниил, Илая и Живко прочетоха приказката „Млада Бога“ Всички ученици изпълниха свои стихотворения и коледни вълшебни приказки. След отличното представяне на учениците в работата на групата бяха включени и родителите. В екип със своите деца те съчиняваха коледни и новогодишни стихотворения. Всяко дете представи изразително написаното, а всички аплодираха. /Още снимки в галерията./

                               

                              

Comments are closed.