Формация „Пъстри интервали“ – ръководител Константин Божилов Кукушев

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

ФОРМАЦИЯ „ПЪСТРИ ИНТЕРВАЛИ”

I. Цели:

Основните цели на настоящата тематична програма е:

  • Развитие и обогатяване на общите и специфични музикални способности на децата от формация „Пъстри интервали”;
  • Активизиране мотивацията за участие и учене чрез основните музикални дейности: възприемане, изпълнение, творчество;
  • Изграждане на осъзнато отношение към вековните музикални ценности през призмата  ХХІ век.

II. Очаквани резултати:

  • Развитие на способностите в областта на музикалната практика – вокалното (отчасти и инструменталното) изпълнение;
  • Обогатяване и натрупване на музикално слухови представи чрез възприемане на подходящи музикални произведения от различни стилови направления;
  • Укрепване на емоционалното отношение към различните направления в музикалното изкуство; провокиране артистичността и въображението;
  • Разширяване и допълване на музикално терминологичния апарат;
  • Чрез музикалното изкуство към овладяване на литературния българския език!

ИЗЯВА НА ФОРМАЦИЯ „ПЪСТРИ ИНТЕРВАЛИ“  С РЪКОВОДИТЕЛ КОНСТАНТИН КУКУШЕВ

/Още снимки в галерията/

                         

                          

                          

 

 

Comments are closed.