Шахматен клуб „Веселин Топалов“ – ръководител Минко Костадинов Шишков

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

ШАХМАТЕН КЛУБ „ВЕСЕЛИН ТОПАЛОВ 2016“

I. Цели:

  • Въведение в правилата на шахматната игра
  • Стратегия и тактика
  • Организиране на състезания и турнири

II. Очаквани резултати:

  • Развитие на творческото мислене
  • Вземане на самостоятелни решения в сложни ситуации
  • Анализ и математически модели в шаха

Comments are closed.