„Задачки-закачки“ -ръководител  Атанаска Митева Колева

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО  ИНТЕРЕСИ

„ЗАДАЧКИ – ЗАКАЧКИ “

I. Цели:

  • засилване на интереса на учениците към математиката и разкриване на увлекателната и страна;
  • стимулиране любопитството на децата, поощряване на тяхната изобретателност;
  • развиване на математическото мислене и прилагането му в различни ситуации; да осигури математически опит, който позволява усвояването на знания;
  • развиване пространственото въображение и логическото мислене.

II. Очаквани резултати:

  • формиране на траен интерес към математиката;
  • усвояване на нови знания  по достъпен и забавен начин;
  • усъзнаване на мястото и значението на математиката в света около нас;
  • формиране на умения като наблюдателност, съобразителност, находчивост, концентрация, работа в екип.

 

Comments are closed.