„Занимателна математика“ – ръководител Росица Иванова Станева

 

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ИНТЕРЕСИ

„ЗАНИМАТЕЛНА МАТЕМАТИКА“

I. Цели:

  • Повишаване мотивацията на учениците за учене.
  • Стимулиране детската любознателност.
  • Събуждане интереса към математиката и мястото и в света около нас чрез представянето и по забавен и достъпен начин.
  • Формиране на  математически представи и понятия по естествен и непринуден начин.
  • Развиване наблюдателност, съобразителност, концентрация чрез решаване на занимателен задачи и участие в разнообразни математически игри.

II. Очаквани резултати:

  • Удовлетворение на учениците от участието им в различните дейности.
  • Интерес и мотивация за изучаване на математиката.
  • Развитие на познавателните способности; на качествата на мисленето.
  • Създаване на по-близки приятелски  взаимоотношения между учениците чрез участието им в общите занимания.

21 декември 2016 г.

„Коледни вълнения“ – публична изява на учениците от 1.В клас ръководител Росица Станева

/Снимки в галерията/

                                  

                                  

Comments are closed.