Прием

28 май

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ 

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ  В ПЪРВИ КЛАС

Учебна 2024/2025 г.

Записването на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 г. след първо класиране ще се извършва в сградата на ОУ „Добри Чинтулов“:

 • на 03 юни 2024 г. / понеделник / – от 9.00 ч . до 17.00 ч.

 • на 04 юни 2024 г. / вторник / – от 9.00 ч . до 17.00 ч.

 • на 05 юни 2024 г. /сряда/ – от 9.00 ч . до 17.00 ч.

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища за учебната 2024-2025 година

Необходими документи за записване:

 1. Заявление за записване в първи клас от родител/настойник – оригинал /по образец в училище/.

      2. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование – оригинал.

      3. Удостоверение за раждане на детето – копие и оригинал /за сверка/.

      4. Декларация за информирано съгласие на родителя /настойника/, относно условията на целодневната организация на учебния ден – оригинал /по образец в училище/

 5. Декларация за лични данни – оригинал /по образец в училище/

 6. Други документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 4, т.1, т. 2 и т. 5 от Системата за правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна – копие и оригинал /за сверка/.


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В  ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС И В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 година

 


https://school.uslugi.io/– електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2024/2025 г.

https://dg.uslugi.io/lv/documents/pg/varna/Grafik.pdf– график на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2024/2025 г.

https://school.uslugi.io/Rajonirane_Varna/4.html – район на ОУ „Добри Чинтулов“14 юни 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ 

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ  В ПЪРВИ КЛАС

Учебна 2023/2024 г.

 Записването на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 г. след второ класиране ще се извършва в сградата на ОУ „Добри Чинтулов“:

 • на 15 юни 2023 г. /четвъртък/ – от 9.00 ч. до 17.00 ч.

 • на 16 юни 2023 г. /петък/ – от 14.00 ч . до 17.00 ч.

 • на 19 юни 2023 г. /понеделник/ – от 9.00 ч . до 17.00 ч. 

Необходими документи за записване:

 1. Заявление за записване в първи клас от родител/настойник – оригинал /по образец в училище/.

 2. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование – оригинал.

 3. Удостоверение за раждане на детето – копие и оригинал /за сверка/.

 4. Декларация за информирано съгласие на родителя /настойника/, относно условията на целодневната организация на учебния ден – оригинал /по образец в училище/

 5. Декларация за лични данни – оригинал /по образец в училище/

 6. Други документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 4, т.1, т. 2 и т. 5 от Системата за правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ 

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ  В ПЪРВИ КЛАС

Учебна 2023/2024 г.

 

Записването на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 г. след първо класиране ще се извършва в сградата на ОУ „Добри Чинтулов“:

 • на 01 юни 2023 г. /четвъртък/ – от 9.00 ч. до 17.00 ч.

 • на 02 юни 2023 г. /петък/ – от 9.00 ч . до 17.00 ч.

 • на 05 юни 2023 г. /понеделник/ – от 9.00 ч . до 17.00 ч.

 • на 06 юни 2023 г. /вторник/ – от 9.00 ч . до 17.00 ч.

 

Необходими документи за записване:

 1. Заявление за записване в първи клас от родител/настойник – оригинал /по образец в училище/.

 2. Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование – оригинал.

 3. Удостоверение за раждане на детето – копие и оригинал /за сверка/.

 4. Декларация за информирано съгласие на родителя /настойника/, относно условията на целодневната организация на учебния ден – оригинал /по образец в училище/

 5. Декларация за лични данни – оригинал /по образец в училище/

 6. Други документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 4, т.1, т. 2 и т. 5 от Системата за правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна.


УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС И В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 година

 


https://school.uslugi.io/ – електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2023/2024 г.

https://school.uslugi.io/documents/2023/Grafik_2023.pdf  – график на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2023/2024 г.

https://school.uslugi.io/Rajonirane_Varna/4.html  – район на ОУ „Добри Чинтулов“

 


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В  ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.


 


Прием първи клас – община Варна


ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Варна за учебната 2022-2023 година


Райони


УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС И ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В  ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

———————————————————————————————

21 юни

СПИСЪЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

1. А клас

1. Б клас

1. В клас

1. Г клас

1. Д клас

1. Е клас

———————————————————————————————

Класирани ученици в ОУ „Добри Чинтулов“ в първи клас

за учебната 2021/2022 г.

———————————————————————————————

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ 

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ  В ПЪРВИ КЛАС

Учебна 2021/2022 г.

Записването на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г. ще се извършва в сградата на ОУ „Добри Чинтулов“:

–         на 11 юни 2021 г. /петък/ – от 9.00 ч. до 17.00 ч.

–         на 14 юни 2021 г. /понеделник/ – от 8.00 ч . до 17.00 ч.

–         на 15 юни 2021 г. /вторник/ – от 8.00 ч . до 17.00 ч.

Необходими документи за записване:

1.      Заявление за записване в първи клас от родител/настойник – оригинал /по образец в училище/.

2.      Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование – оригинал.

3.      Удостоверение за раждане на детето – копие и оригинал /за сверка/.

4.      Декларация за информирано съгласие на родителя /настойника/, относно условията на целодневната организация на учебния ден – оригинал /по образец в училище/

5.      Декларация за лични данни – оригинал /по образец в училище/

6.      Други документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 4, т.1, т. 2 и т. 5 от Системата за правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна.

При записването се спазват необходимите противоепидемични мерки: носене на предпазни маски в закрито помещение, дезинфекция на ръцете и при възможност – използване на личен химикал при попълване на документи.

———————————————————————————————

Електронна система  за прием в първи клас в община Варна

 

———————————————————————————————

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища

на територията на община Варна за учебната 2021-2022 година

———————————————————————————————

Райони 

———————————————————————————————

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС И ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В  ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.


1 юли

СПИСЪЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

1. А клас

1. Б клас

1. В клас

1. Г клас

1. Д клас

1. Е клас

Във връзка с удължаването на противоепидемичните мерки в страната – промяна на графика за провеждане на родителските срещи за родителите на учениците от 1. клас за учебната 2020/2021 година

Място – Актова зала

Начален час – 18. 00 ч.

График

 1.А клас – 10.07.2020 г.

1.Б клас – 09.07.2020 г.

1.В клас – 08.07.2020 г.

1.Г клас  – 13.07.2020 г.

1.Д клас  – 14.07.2020 г.

1.Е клас – 15.07.2020 г.


19 юни 

Обявени свободни места за първи клас през учебната 2020/2021 г.

за второ класиране  в ОУ “ Добри Чинтулов“ гр. Варна- 6.

За повече информация тук

Начална дата за кандидатстване за второ класиране 20 юни 2020 г. от 10.00 ч.  От тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием в първи клас в електронната система – https://school.is-vn.bg/
Крайна дата /затваряне на системата/ –  23 юни 2020 г.  до 23.59 ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ 

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ  В ПЪРВИ КЛАС  

       

Класирани ученици за първи клас – учебна 2020/2021 г.

Записването на ученици в първи клас за учебната 2020/2021г. ще се извършва

в сградата на ОУ „Добри Чинтулов“:

–        на 12 юни 2020 г. /петък/ – от 9.00 ч. до 17.00 ч.

–        на 15 юни 2020 г. /понеделник/ – от 15.30 ч . до 17.30 ч.

–        на 16 юни 2020 г. /вторник/ – от 9.00 ч . до 17.00 ч.

При записването се спазват необходимите противоепидемични мерки: носене на предпазни маски в закрито помещение, дезинфекция на ръцете и при възможност – използване на личен химикал при попълване на документи.

Документи за записване на ученици в I клас в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2020/2021 г.


ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНА ВАРНА

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА  НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

РАЙОНИ

ГРАНИЦИ НА РАЙОНА НА ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“, ВАРНА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС


УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

ЗА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС И ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА  2020/2021 година

        Във връзка с чл.143 ал.1 от ЗПУО, чл.42 и чл. 44 ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и след становище на Обществения  съвет е утвърден училищен план-прием за ученици в първи клас и пети клас за уч. 2020/2021 г., както следва:

 

КЛАС

 

1. Брой паралелки – 6 (шест).

2. Брой места в паралелките – 24 (двадесет и четири).

3. Общ брой ученици – 144 (сто четиридесет и четири).

4. Целодневна организация на учебния ден – във всички паралелки на I клас.

     

          V КЛАС

 

1. Брой паралелки – 5 (пет).

2. Брой места в паралелките – 29 (двадесет и девет).

3. Общ брой ученици – 145 (сто и четиридесет и пет).

4. Полудневна организация на учебния ден – във всички паралелки на V клас.
 ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

Резултати от второ класиране за прием в първи клас в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2019/2020 г.

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ  – 1 МЯСТО

Подаване на заявления в електронната система за второ класиране от 10.00 ч. на 11 юни 2019 г. до 23.59 ч. на 12 юни 2019 г.

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

Необходими документи за записване на ученици в първи клас в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2019/2020 година

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 26.03.2019 г. от 18.00 ч. в ОУ „Добри Чинтулов“

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНА ВАРНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020

СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

ГРАНИЦИ НА РАЙОНА НА ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“, ВАРНА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

25 юни 2018 г.

СПИСЪЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

1. а клас

1. б клас

1. в клас

1. г клас

1. д клас

1. е клас


11 юни 2018 г.

Прием първи клас 2018/2019 г.

При първо класиране за учебната 2018/2019 година в ОУ „Добри Чинтулов“ в първи клас са записани 132 ученици в 6 паралелки.

Обявени свободни места за второ класиране – 36 /тридесет и шест/.


КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ  КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС

ПО ВХОДЯЩИ НОМЕРА

Необходими документи за записване в първи клас

По предварителен график на Община Варна – записването на ученици в ОУ „Добри Чинтулов“, класирани за прием в първи клас за учебната 2018/2019 г., започва в 9.00 ч. на 6 юни 2018 г. и приключва в 17.00 ч. на 8 юни 2018 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.  /САЙТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ/

 

СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА ВАРНА

ПРИЛЕЖАЩ АКТУАЛЕН РАЙОН НА ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“-ВАРНА
ПРИЕМ ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В ПЕТИ КЛАС В ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА ВАРНА

СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА /проект/

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

РАЙОНИ НА УЧИЛИЩАТА ВЪВ ВАРНА
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

ВАЖНО!!!

Сайт за регистрация – Електронен прием на заявления за първи клас

14 юни  2017 г.

СПИСЪЦИ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

1 А клас

1 Б клас

1 В клас

1 Г клас

1 Д клас

1 Е клас

На 04 юли 2017 г. от 17.30 ч.

ще се проведе родителска среща в класните стаи на ОУ „Добри Чинтулов“ с родители на ученици, които са записани в първи клас за учебната 2017/2018 г.


12 юни  2017 г.

Резултати от второ класиране на ученици за прием в първи клас за учебната 2017/2018 г.

Класирани ученици за първи клас от второ класиране в ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна за учебната 2017/2018 г.

Записването на класираните ученици от второ класиране ще се извърши на 13.06.2017 г. от 8.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на училището.


8 юни  2017 г.

Свободни места в ОУ „Добри Чинтулов“ след записване от първо класиране

в първи клас за учебната 2017/2018 г.

Общ брой свободни места: 25

– с ИУЧ: Български език, Английски език, Математика – 8

– с ИУЧ:  Български език, Английски език, Информационни технологии – 17

График на дейностите по приема


На 13.06.2017 г. в 17.30 ч. ще се обявят списъците със записаните ученици в първи клас по паралелки за учебната 2017/2018 г.

На 04 юли 2017 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща в класните стаи на ОУ „Добри Чинтулов“ с родители на ученици, които са записани в първи клас за учебната 2017/2018 г.


5 юни  2017 г.

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

РЕЗУЛТАТИ ЗА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС В ОУ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

ЗАПИСВАНЕТО НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

в ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна

за учебната 2017/2018 г.

СЕ ИЗВЪРШВА ПО УТВЪРДЕНИЯ ГРАФИК:

на 6.06.2017 г.  и 7.06.2017г.

от 8.00 ч. до 17.00 ч.

в стаи №11 и №12

Документи за записване на ученици в I клас в ОУ „Добри Чинтулов“ за учебната 2017/2018 г.


4 юни  2017 г.

Важна информация за приема в първи клас за учебната 2017/2018 г.

На 5.06.2017 г . в 17.00 ч.  ще бъде обявен списъка с класираните ученици в първи клас за ОУ „Добри Чинтулов“ от първо класиране. Списъкът ще бъде изнесен в електронната платформа, в сайта на училището и на информационното табло в училище.


СТАРТ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,

регистрацията на заявления за прием в първи клас ще е активна на 22.05.2017г. в 10:00ч.

С едно заявление кандидатствате за всички желани училища в общината.

Близнаците кандидатстват с едно заявление – в заявлението се вписват данните на всички близнаци.

С наредбата и критериите можете да се запознаете ТУК /сайт на Община Варна/

Класиранията се извършват от комисии във всяко училище по алгоритъм, избран от комисията.

Резултатите за всяко училище ще бъдат публикувани на този сайт в раздел „Класирания“ – „Резултати“ – на 05.06.2017 г. в 17.00 ч.

Ръководство за родителите – електронен прием в първи класПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

Comments are closed.