Проект „УСПЕХ“ – 2012/2013г.

През учебната 2012/2013г. продължава участието на учениците от ОУ „Добри Чинтулов“, Варна в проект „УСПЕХ“. 102 ученика са включени в 8 извънкласни дейности.

„Да успяваме заедно“ – р-л Светлана Ставрева

„Игри без играчки“ – р-л Незабравка Събева

„Игрите на баба и дядо“ -р-л Незабравка Събева

„Изготвяне на компютърни презентации“ – р-л Лена  Николова

„Как да се обличам и да се държа в обществото“ – р-л Христина Ковачева

„Млад еколог“ – р-л Нели Пъндъклийска

„Моят роден град“ – р-л Женя Димитрова

„Отечество любезно“ – р-л Женя Димитрова

Comments are closed.