Ръководство

ДИРЕКТОР –  доц. дпн ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ

СПЕЦИАЛНОСТ ,,НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА”

МАГИСТЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

I ПКС ПО СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

ДОКТОР ПО ПЕДАГОГИКА – 2010 г.

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ – ,,ИСТОРИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА И НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

ДОКТОР НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ – 2017 г.

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ – ПЕДАГОГИКА (ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ДИДАКТИКА)

ЧЛЕН  НА  СЪЮЗА  НА  УЧЕНИТЕ – ВАРНА

НОСИТЕЛ НА ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ ,,НЕОФИТ РИЛСКИ” НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НОСИТЕЛ НА ПЛАКЕТ С ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НОСИТЕЛ  НА  ПЛАКЕТ  С  ПОЧЕТНИЯ  ЗНАК  НА ВАРНА

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ – ЖЕНЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

СПЕЦИАЛНОСТ ,,ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЛОГОПЕДИЯ“- I ПКС

МАГИСТЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ „НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

МАГИСТЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

НОСИТЕЛ НА НАГРАДА „ВАРНА“

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНА ДЕЙНОСТ-ЯНКА ПЕТРОВА КОТЛАРОВА

СПЕЦИАЛНОСТ ,,БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ”,  ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ  „РУСКА ФИЛОЛОГИЯ“

I ПКС

МАГИСТЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ПСИХОЛОГИЯ“

НОСИТЕЛ НА ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ ,,НЕОФИТ РИЛСКИ” НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НОСИТЕЛ НА НАГРАДА „ВАРНА“- ОРДЕН ЗЛАТЕН

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ – СИЛВИЯ ВЕСКОВА САВОВА

СПЕЦИАЛНОСТ ,,НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА”

МАГИСТЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“

Comments are closed.